Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Välkommen till SSB
Skicka sidan Skriv ut

För att logga in i BAS gå till:  https://bas.batunionen.se/ 

 

 
Skicka sidan Skriv ut

Vårens sjösättning i Brunnsviken 2019, lördag - söndag  27 -28 April

Alla medlemmar med vinterplats hos SSB får i dagarna en personlig kallelse till sjösättning via email.

Dessutom har samtliga medlemmar via email fått veta att samtliga nyckelbrickor ska programmeras om dessa dagar.

Mellan lördagen den 27 och söndagen den 28 april är det äntligen dags för sjösättning i Brunnsviken. Det är viktigt att du kommer i tid och att du räknar med att det kan ta några timmar beroende på hur arbetet flyter. När du kommer till klubben ska du anmäla dig inne i klubbhuset. Då ska du också skriva under en blankett där du intygar att din båt är försäkrad.

Din närvaro är obligatorisk när din båt sjösätts. Tänk på att vara på plats i god tid ute på planen för att hörsamma uppropet av båtens bricknummer och ägarens namn. Direkt vid sjösättningen måste du ta hand om din båt och flytta den ur vägen innan kranen kommer med nästa båt. Efter sjösättningen ska du lämna in din nummerbricka inne i klubbhuset. Bocklaget kommer att flytta undan bockar och ställningar.

Varje båtägare skall ha förberett så att båten är helt klar för sjösättningen senast torsdag. Det ska vara en tamp i fören för att hålla båten under kontroll i luften vid lyftet. Det ska finnas fendrar på båtens båda sidor. Inga lösa föremål, som kan falla från båten, får finnas i samband med lyftet.

Om du har obetalda avgifter till klubben, måste dessa betalas före sjösättningen, annars kan du ej påräkna sjösättning och måste själv sjösätta båten senare.

Om du inte får kallelse, kontakta vår Hamnkapten (e-post) i god tid före sjösättningen! Se telefonnummer i Kontakta Föreningen.

Sjösättningslistor:

Listor med tidpunkter för alla båtar och arbetslagen med tider finns via denna länk, Sjösättningslistor 2019, som nås enbart efter inlogging som medlem (MEDLEM LOGIN till vänster).

Arbetslag för sjösättning - arbetsplikt för de som kallats:

Deltagare i arbetslagen får separat kallelse och får reda på exakt arbetsuppgift vid ankomsten till klubbhuset. Arbetslagen med tider finns också i Sjösättningslistorna ovan. Om du ingår i ett arbetlag och din båt sjösätts på eftermiddagen, deltar du i arbetslaget på förmiddagen, och tvärtom. Tanken är att arbetslagen ska blir duktiga och kunna sin uppgift bra, så att sjösättningen kan ske så smidigt, säkert och ansvarsfullt som möjligt. Tänk på ansvaret att ingen båt skadas. Även arbetslagen finns listade via länken ovan med sjösättningslistor.

Matrikel och Märken delas ut:

Vid sjösättningen delas årets Matrikel och Märke ut, för bl.a. Getfoten (ej märke till passiva medlemmar). Även om din båt inte sjösätts i Brunnsviken kan du hämta matrikel och märke då. I annat fall kom till klubbhuset när någon i styrelsen är där, antingen efter överenskommelse om tidpunkt eller strax före ett styrelsemöte (syns i Full Kalender efter inloggning). Om du behöver köpa en ny vimpel, kontakta Hamnkapten eller Ordföranden.

Samtliga nyckelbrickor som alla medlemmar har måste omprogrammeras:

Under sjösättningshelgen kommer ett nytt passersystem att installeras både i Brunnsviken och Ekhagen. De gamla nyckelbrickorna kommer att återanvändas men måste omprogrammeras. Under helgen kommer det finnas möjlighet att få alla nyckelkort uppdaterade för att fungera i det nya systemet. Glöm inte att ta med ditt passerkort och eventuella extra kort för aktivering.

Hjärt/lung-räddningskurser kommer att genomföras under sjösättningsdagarna:

Både under lördagen och söndagen kommer vid flera tillfällen kurser att ordnas i hjärt/lung-räddning. Ca 11-15 personer kan deltaga i varje kurs och anmälan görs på plats. Styrelsen rekommenderar att alla som ännu inte gått en sådan kurs deltar.

Viktiga meddelanden från Hamnkapten inför sjösättningen:

Redan från torsdag 25 april är det förbjudet att parkera i närheten av grinden, för att kranbilen ska kunna komma in på området.

Efter avklarad sjösättning måste alla flytta sitt pallningsmaterial till bestämda platser - det finns en karta i klubbhuset.

Sedan kommer vi att ha en städdag söndagen den 12 maj. Inför denna kommer en kallelse att skickas ut och då ska hamnområdet städas.

Tackar på förhand för Hjälpen gör Hamnkapten med hamnkommittén.

Vår kiosk kommer som vanligt att servera mackor, varm korv samt kaffe och dryck under sjösättningsdagarna i klubbhusets kafeteria!

 
Skicka sidan Skriv ut

Framtiden i SSB - Brainstorm i slutet av extra medlemsmötet

Tack för ett fantastiskt engagemang från de mer än 50 medlemmar som slöt upp på kvällen torsdagen 2019-03-28. Det bådar gott för föreningen - alla vill att föreningen ska ge en gemenskap kring båtintresset och sprida detta vidare även till kommande generationer.

Det ordinarie mötet var kort och innebar ett beslut om hantering av att en person testamenterat en del till SSB, läs gärna sida 24 i Brunnaren nr 2, 2018.

Efter det korta ordinarie mötet presenterade ordföranden en lista med tankar om framtiden, varefter diskussioner i flera starkt engagerade grupper ledde till en stor mängd förslag och idéer, som jag (sekreteraren) ska försöka samla här i en osorterad lista.

Förhoppningen är att olika grupper inom föreningen ska ta till sig idéerna och börja genomföra olika saker tillsammans med de olika kommittéerna, efter en kontroll med styrelsen vad som ryms inom den budget som årsmötet fastställt.

Här följer en osorterad lista med idéer som framkom och som jag hann med att notera, plus de som inkom som tre olika handskrivna listor producerade av medlemmarna.

Först kommer den lista som ordföranden presenterade som utgångspunkt för diskussionerna:

 • Vi är en klubb för MARIN GEMENSKAP inte en båtparkering
 • Hur förändrar samhällsförändringarna klubblivet och vår arbetsmiljö
 • Ideer skapar visioner
 • Personlig mentor för nya medlemmar
 • Krav på förarbevis. Nya medlemmar innom 2 år
 • Gratis förarbevis för klubbfamiljernas ungdommar
 • Familjemedlemskap för större intresse för hela familjen
 • Kvinnosektion med aktiviteter för endast kvinnor
 • Fasta arbetspliktsdagar varje månad även vintertid
 • Vaktgång vid sjösättning 2+1v vid upptagning 1+2v
 • Eskaderverksamhet Både segelbåtar och motorbåtar
 • Gemensamma aktiviteter utanför klubben. Tex Vikingline

Sedan de anteckningar som hanns med att göra under mötets gång, under tiden som diskussionernas vågor gick höga som på Atlanten.

 • Ta fasta på medlemmarnas "behov". Tänk på behov som gör att vi känner att vi vill komma till klubben och göra något, eller lära oss något, eller delta i något som vi behöver eller "vill". Exempelvis ordna kurser i något som många vill lära sig, ordna sammankomster för att stärka sammanhållningen, dela erfarenheter med varandra, dela upplevelser, (sjö)historer, favoritplatser, och glädje.
 • Exempel på kurser, några kanske klubben kan bekosta, andra till självkostnadspris eller med viss rabatt:
  • Förarbevis, Mer avancerade som t.ex. kustskeppare (krav för båt >12m), Manöverintyg, Båtkörkort, Hjärt/lung-räddning, Motor-renovering, Lufta en dieselmotor, Grundkurs i motor-hantering, Mekanikerkurs dieselmotor, Mekanikerkurs utombordare, Navigationskurser, Nattnavigering, Segling, Trimning av masten, Regler under segeltävlingar, Öva tilläggning i svåra förhållanden, Vinterkonservering av motor, Gasspis ombord, Livräddning i hög sjö, VHF, Brandsläckning-ombord, Aktivt båtliv i allmänhet, Sy och impregnera sprayhood och kapell, Hantering av bojar och bojstenar, Elsystemet ombord, BAS-utbildning för vanliga medlemmar (BAS = SSB medlemsregister där även arbetsplikt bokas), ....
 • Förarbevis för ungdomar kanske klubben kan bekosta, vilket lockar fler ungdomar; ungdomsverksamhet leder till tillväxt i klubben med nya generationer.
 • Mentorer för nya medlemmar. Gärna några som varit medlemmar länge och kan dela med sig inte bara praktisk kunskap utan också av klubbkänsla och historia. Personkemin kan vara viktig.
 • Gratis registrering av alla barn/ungdomar till medlemmar skulle generera ett underlag, baserat på åldersgrupper för riktade barn och ungdomsaktiviteter per åldersgrupp. Familjemedlemskap finns ju redan, som fler borde utnyttja så att information når ut till alla.
 • Vi ordnar redan seglingskurs för ungdomar, med hjälp av www.ombord.nu - ANMÄL NU era ungdomar via www.ombord.nu - välj Brunnsviken.
 • Sådana aktiviteter som gör att vi lär känna varandra och kan känna-igen varandra och varandras båtar. Våga be om hjälp, hjälpa varandra, uppmuntra att fråga varandra. Alltid om det passar hjälpa till vid tilläggning vid bryggan. Det ger också större säkerhet och trygghet, och kanske därmed mod att göra saker som man inte annars vågar.
 • Vi har redan vissa gemensamma sammankomster för alla, som t.ex. den stora kräftskivan på Getfoten, sjösättning, upptagning, och flera mindre som t.ex. sill-lunch, pubkväll, segelträffen i Ekhagen, midsommar på Getfoten, Onsdagsseglingarna där även motorbåtsägare är välkomna att gasta.
 • Forum skulle behöva ordnas någonstans för direkt kommunikation, t.ex. för att åka med varandra ut till Getfoten vid städdagen, dela med sig av resmål, favoriter, träffas för att umgås någonstans, dela med sig av bilder. Brunnaren och www.ssb.nu finns redan för mer långsiktig kommunikation. Vilket forum för dagligt informationsutbyte? BAS? FaceBook? Instagram? Andra forum?
 • Boka en eller flera årliga medlemshelger på Getfoten, utan "jobb". Kanske t.o.m. dessa helger boka hela ön inkl. restaurangen för enbart medlemmar.
 • Eskaderaktiviteter även för motorbåtsägare. Seglarna har redan ett flertal aktiviteter av den typen, men kunde ha fler. Seglarna har bl.a. Getfotsregattan, Onsdagsseglingarna varje vecka, Gullviverallyt, Ridderforsrace, Värtan race.
 • Göra Getfoten med välkomnande, mera som vår egen klubbholme. Kanske en sommarvärd som får bo där under sommaren och vara den som välkomnar oss och besökare.
 • Ta med flyktingar ut och visa hur vi kan njuta av natur och skärgård.
 • Intressant är att olika grupper kan ha olika behov och olika möjligheter och ha olika krav på effektivitet förutom att ha roligt tillsammans. Pensionärer - Förvärvsarbetande - Barnfamiljer - Ungdomar - Erfarna  - Nybörjare - Händiga - Med tummen mitt i handen. Många människor har idag begränsat med tid till aktiviteter och önskar stark meningsfullhet och effektivitet vid genomförande av arbetsplikt.
 • Information: Arbetsplikt är för alla "med båtplats" i klubben. Upp till 10 timmar per år, men viktigast är att ha deltagit någon gång.
 • Arbetspliktsjobb ska kännas meningsfullt och vara transparent så alla förstår vad som ska göras, varför och hur. Det behöver vara förberett. Behov av tydliga listor exakt vad som behöver göras med möjlighet att i förväg i BAS välja och anmäla sig till olika saker som behöver göras. Viktigt för vissa, men inte för alla är att det går att arbeta effektivt, inte slösa tid på att stå och titta på, varför inte fler än som behövs bör samlas att utföra en uppgift. Här finns en motsats mellan effektivitet och tid att umgås, prata, lära känna varandra - vissa vill ta det lugnt och ta lång tid på sig medan andra vill jobba effektivt och snabbt.
 • Försök dela upp det som ska göras så fler medlemmar hjälper till, istället för att några får jobbar mycket, medan andra känner att de inte kan bidra.
 • Flera "städdagar" eller andra aktiviteter under året.
 • Arbetsplikt uppfattas som positivt och nyttigt och där många med glädje vill delta. Vi måste bli bättre på att hantera detta administrativt, inklusive att lägga in årets jobb tidigt i BAS så att det går att boka in sig långt i förväg. För rättvisans skull måste vi även hålla reda på bättre vilka som jobbat och kunna fakturera avgift för de som inte vill delta.
 • Arbetsplikt behöver inte bara vara "jobb", utan kan även vara att ordna gemensamma aktiviteter, exempelvis i Ekhagen, Brunnsviken eller på Getfoten. Om någon kommer på något annat intressant att göra, även utanför klubben såsom besök på någon intressant plats, kan denna person använda tid att organisera detta som "arbetsplikt".
 • Önskemål om prioritering, där vissa saker är viktigare än andra, vissa saker måste göras med noggrannhet och vid vissa tidpunkter och kanske kräver viss kunskap, medan andra saker kan göras när man känner för det. Exempelvis målning eller renovering kanske måste ske en viss tid och beroende av väder etc.. Ogräsrensning, städning, blomplantering är kanske lika viktiga, men kan göras lite då och då.
 • Förslag: En person kan få en uppgift att själv ansvara för en detalj under hela året eller viss tidsperiod, som arbetsplikt, istället för att styrning ska behöva ske uppifrån.
 • Förslag: Styrelsen kunde vid varje styrelsemöte (ca 1 gång i månaden), uppdatera och konkretisera nästa månads aktiviteter i BAS, minst en månad i förväg alltså. Arbetsuppgifterna behöver delas upp, planeras och beskrivas, med möjlighet att anmäla sig. Större jobb behöver nog mer än en månads förplanering.
 • Förslag: Informationsblad varje månad till alla medlemmar som komplement till Brunnaren. Det räcker inte med styrelsebloggen som bara innehåller vad styrelsen gjorde på styrelsemötet.
 • Förslag: Skaffa bättre utemöbler i Brunnsviken och Ekhagen där vi kan slå oss ner och fika och prata när som helst, gärna med lite mer möjlighet för barn att sysselsätta sig medan vuxna umgås.
 • Förslag: Ordna gemensam lista med "leverantörer" av olika saker och tjänster, kanske i vissa fall med rabatter.
 • Vi har ju redan några årligen fastställda aktiviteter: Getfotens "städdag" (i år 18-19 maj) där tanken i år är att inte bara vårstäda som vanligt, utan också att bygga nya grillplatser, varför det nog kommer att behövas fler som kommer dit än tidigare år. Vi har också bestämda aktiviteter runt sjösättningen och upptagningen.
 • I år kommer även några andra aktiviteter som snarast behöver detaljplaneras och delas upp i arbetsplikt-aktiviteter: Bl.a. ska staketet i Brunnsviken bytas, dels för att det idag är för lätt att klättra över, dels för att det ska se snyggt ut i Ekoparken. Elsystemet ska förbättras vilket innebär att dra kablar etc. även om en certifierad elektriker ska kontrollera och koppla in allt.
 • Vaktgång kommer att ske några veckor runt sjösättningen och runt upptagningen, eftersom många stölder brukar ske under den perioden. Albano båtklubb har "ofta" inbrott. Vi har klarat oss lite bättre men för några år sedan stals flera drev från båtar i Brunnsviken. Alla bör försöka göra det så svårt som möjligt för tjuvar att ta loss stöldbegärliga delar från båten, t.ex. genom att alltid låsa fast stegar, genom att hindra åtkomst eller använda muttrar som inte går att lossa utan specialverktyg. Gärna dessutom DNA-märkning. Detta kanske inte "skapar gemenskap" men tillför trygghet och säkerhet för alla. Däremot är gemenskap viktigt, så att vi känner igen varandra och lättare kan agera om främmande personer kommer in på området.
 • Förslag (inte direkt arbetsplikt men): Kanske bör vi undersöka om vi kan bli klassificerade som "Säker Hamn" hos försäkringsbolagen? Om vi uppfyller vissa kriterier kanske alla kanske få lägre försäkringspremier, oberoende av vilket försäkringsbolag man använder. Vi har ju nu övervakningskameror både i Brunnsviken och Ekhagen.
 • Information: Vi byter passersystem i samband med sjösättningen till Brunnsviken och Ekhagen, varför SAMTLIGA MEDLEMMAR behöver komma till Brunnsviken, helst i samband med sjösättningen, och få sina nyckelbrickor omprogrammerade.

 Hälsningar från Styrelsen till alla medlemmar.

 

 
Skicka sidan Skriv ut

Årets första sill-lunch lördagen 6 april kl. 13.00 i klubbhuset

SSBs medlemmar inbjuds till sill-lunch. Klubben bjuder medlemmarna på sill och potatis med tillbehör.

Öl och vin finns till självkostnadspris.

Meddela mig om ni kommer, jag behöver veta hur många det blir:
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den    eller 0708-531440

Kom och lär känna varandra!

PS: Påminnelse: Glöm inte extra medlemsmötet torsdag 28 mars 19:00. DS.

 
Skicka sidan Skriv ut

Seglarskola 2019 i Brunnsviken vecka 27 första veckan i Juli

I sommar kommer SSB tillsammans med Katamaranklubben (www.ombord.nu) att genomföra seglarskola för barn och ungdomar inne i Brunnsviken vecka 27, måndag - fredag 1 - 5 Juli.

Anmälan och mer information hittar ni på www.ombord.nu,
direktlänk till ombord-nu/Brunnsviken är https://www.ombord.nu/copy-of-gashaga-3

Kostnad är 2500kr/barn och vecka för medlem i SSB (normalpris 2800kr/barn)

SSB-medlem kontaktar först Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den för att få en rabattkod som ska anges till ombord.nu

Anmälan sker antingen genom email till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller via webbformuläret som nås genom att klicka på vänstra bilden efter att direktlänken ovan följts, där normalpriset står.

Mer information om Ombord hittar du på https://www.ombord.nu

 
Skicka sidan Skriv ut

En tänkvärd video om hur lätt det är att stjäla en båt eller motor

  https://www.aftonbladet.se/tv/a/267114

 

 
Skicka sidan Skriv ut

Att tänka på under/efter höstens upptagning 2018

upptagning_SSBAlla medlemmar med vinterplats hos SSB har i dagarna fått en personlig kallelse per epost. Mellan fredag den 5e oktober kl. 12:00 och söndag den 7e oktober är det dags för upptagning. Det är viktigt att du kommer i tid och att du räknar med att det kan ta några timmar beroende på hur arbetet flyter.

Förberedelser i god tid innan upptagningen: Varje båtägare förväntas ha förberett sina stöttor/vaggor genom att se till att dessa i god tid finns framställda i position innan båten tas upp. Betala alla avgifter till klubben; om du inte betalat före upptagningen, kommer din båt inte att tas upp. Om du inte får kallalse, kontakta vår Hamnkapten (e-post) i god tid före upptagning!

Alla båtar på båtplats 1 - 10 måste flyttas bort senast torsdag och alla båtar på båtplats 11 - 20 måste flyttas bort senast fredag, för att frigöra plats längst kajen för att lyfta upp båtarna.

Anmäl dig i klubbhuset vid ankomst. Då får du en nummerbricka, som ska fästas på babords aktre bock eller stötta. Tavlor, som visar vilken placering just din båt kommer att ha, finns i glasskåpen på klubbhusets vägg.

Upptagningslistor:

Efter inloggning som medlem i MEDLEM LOGIN till vänster, kan du se upptagningslistorna för fredag, lördag och söndag via denna länk:
Upptagningslistor 2018, där du ser när just din båt ska upp och ditt bricknummer (samma som du fått via epost).

Viktiga meddelande från Hamnfogden inför upptagningen:

Redan från dagen före (torsdag) är det förbjudet att parkera i närheten av grinden, för att kranbilen ska kunna komma in.

De som har plats på stora planen i rad 1 + 2 (från sjön räknat) ställer fram sina bockar, stöttor mm utefter bryggan och ungefär där båten kommer att placeras. De som har plats utefter Brunnsviksvägen på båda sidor om grinden ställer fram sina bockar, stöttor mm utefter staketet och ungefär där båten kommer att placeras. De som har plats på Bellevuekajen ställer sina bockar, stöttor mm utefter staketet (slänten) och ungefär där båten kommer att placeras.

Innan båten lyfts, måste båtägaren måste själv se till att slingen ligger rätt under båten.

Efter upptagningen:

När båten har lämnat sommarplatsen måste du ta bort samtliga förtöjningstampar och låskättingar mm från bryggan. Bryggorna skall vara tillgängliga för ev reparationer. Kvarglömda tampar och kättingar kan utgöra en olycksrisk. I år är det frivilligt att ta upp sin boj. Glöm dock inte att kontrollera kätting eller annan förbindelse med bojstenen. En kätting håller c:a 5 år och måste sedan bytas. Ingenting får förvaras utmed staketet längs Brunnsviksvägen. Detsamma gäller för staket och slänten utefter Bellevuekajen. Det ni behöver förvara vid båten skall ligga under täckningen. Har ni brännbart material som skall kastas, kommer containern att vara öppen fram till den 6 november. Icke brännbart tar ni med er. Stegar måste vara fastlåsta.

Glöm inte bort att båten skall täckas senast söndagen den 28:e oktober.

I samband med städningen den 4 november kommer allt som förvaras utmed staketet längs Brunnsviksvägen och staket och slänten utefter Bellevuekajen att tas bort, för att minska risken att någon klättrar över. Allt som inte ligger under båtarna ska rensas bort. Alla vattenslangar hängs in i mastskjulet. Elkablar dras ut.

Tack för Hjälpen (Varvskommittén Hamnintendenten Hamnkaptenen)

Vår kiosk kommer som vanligt att servera mackor, varm korv samt kaffe och dryck under upptagningsdagarna i klubbhusets kafeteria!

 
Skicka sidan Skriv ut

Nu finns resultatet från årets Getfotsregatta. Det var härligt seglarväder. Se menyn till vänster: Kappsegling->Getfotsregattan->Resultat 2018

 
Skicka sidan Skriv ut

Gastar sökes till Onsdagsseglingarna

Prova på att segla ! Vi är några som ibland seglar utan gast, (ensamma) på onsdagseglingarna. Du får gärna "gasta", dvs hjälpa till på båten.Inga förkunskaper behövs. Kom till Ekhagen lite innan 18.00 på Onsdagar under våren och hösten. Starten går 18.30 (18:00 senare på hösten - se Kommande Händelser).

 Bryggan Ekhagen

 

 
Skicka sidan Skriv ut

Nystart för SSBs JUNIORVERKSAMHET

Var med du också!

Föräldrar till alla 180 barn inom SSB, kom till klubbhuset torsdag 22 mars 2018 kl 19.00

juniorverksamhetnystart2018

Se hela uppropet med all information i PDF: Juniorverksamhet-upprop-2018

Intresserade kan också skicka e-post till "Ungdomskommittén" - se fliken Kontakta Föreningen

 
 • «
 •  Första 
 •  Föregående 
 •  1 
 •  2 
 •  Nästa 
 •  Sista 
 • »


Sida 1 av 2

Medlem Login

Kommande händelser

sö maj 19
. Arbetshelg Getfoten
sö maj 19 @09:00 - 15:00
. Arbetshelg getfoten
må maj 20 @18:00 -
. styrelsesammanträde
on maj 22
. onsdagssegling
to maj 23 @18:00 - 21:30
. Klubbhuset bokade
on maj 29
. onsdagssegling
to maj 30
. Gullviverallyt
fr maj 31
. Gullviverallyt
lö jun 01
. Gullviverallyt
sö jun 02
. Gullviverallyt

Online just nu

Vi har 19 besökare online