2018-09-18 17:36 Lennart Johansson
Skriv ut

Att tänka på under/efter höstens upptagning 2018

upptagning_SSBAlla medlemmar med vinterplats hos SSB har i dagarna fått en personlig kallelse per epost. Mellan fredag den 5e oktober kl. 12:00 och söndag den 7e oktober är det dags för upptagning. Det är viktigt att du kommer i tid och att du räknar med att det kan ta några timmar beroende på hur arbetet flyter.

Förberedelser i god tid innan upptagningen: Varje båtägare förväntas ha förberett sina stöttor/vaggor genom att se till att dessa i god tid finns framställda i position innan båten tas upp. Betala alla avgifter till klubben; om du inte betalat före upptagningen, kommer din båt inte att tas upp. Om du inte får kallalse, kontakta vår Hamnkapten (e-post) i god tid före upptagning!

Alla båtar på båtplats 1 - 10 måste flyttas bort senast torsdag och alla båtar på båtplats 11 - 20 måste flyttas bort senast fredag, för att frigöra plats längst kajen för att lyfta upp båtarna.

Anmäl dig i klubbhuset vid ankomst. Då får du en nummerbricka, som ska fästas på babords aktre bock eller stötta. Tavlor, som visar vilken placering just din båt kommer att ha, finns i glasskåpen på klubbhusets vägg.

Upptagningslistor:

Efter inloggning som medlem i MEDLEM LOGIN till vänster, kan du se upptagningslistorna för fredag, lördag och söndag via denna länk:
Upptagningslistor 2018, där du ser när just din båt ska upp och ditt bricknummer (samma som du fått via epost).

Viktiga meddelande från Hamnfogden inför upptagningen:

Redan från dagen före (torsdag) är det förbjudet att parkera i närheten av grinden, för att kranbilen ska kunna komma in.

De som har plats på stora planen i rad 1 + 2 (från sjön räknat) ställer fram sina bockar, stöttor mm utefter bryggan och ungefär där båten kommer att placeras. De som har plats utefter Brunnsviksvägen på båda sidor om grinden ställer fram sina bockar, stöttor mm utefter staketet och ungefär där båten kommer att placeras. De som har plats på Bellevuekajen ställer sina bockar, stöttor mm utefter staketet (slänten) och ungefär där båten kommer att placeras.

Innan båten lyfts, måste båtägaren måste själv se till att slingen ligger rätt under båten.

Efter upptagningen:

När båten har lämnat sommarplatsen måste du ta bort samtliga förtöjningstampar och låskättingar mm från bryggan. Bryggorna skall vara tillgängliga för ev reparationer. Kvarglömda tampar och kättingar kan utgöra en olycksrisk. I år är det frivilligt att ta upp sin boj. Glöm dock inte att kontrollera kätting eller annan förbindelse med bojstenen. En kätting håller c:a 5 år och måste sedan bytas. Ingenting får förvaras utmed staketet längs Brunnsviksvägen. Detsamma gäller för staket och slänten utefter Bellevuekajen. Det ni behöver förvara vid båten skall ligga under täckningen. Har ni brännbart material som skall kastas, kommer containern att vara öppen fram till den 6 november. Icke brännbart tar ni med er. Stegar måste vara fastlåsta.

Glöm inte bort att båten skall täckas senast söndagen den 28:e oktober.

I samband med städningen den 4 november kommer allt som förvaras utmed staketet längs Brunnsviksvägen och staket och slänten utefter Bellevuekajen att tas bort, för att minska risken att någon klättrar över. Allt som inte ligger under båtarna ska rensas bort. Alla vattenslangar hängs in i mastskjulet. Elkablar dras ut.

Tack för Hjälpen (Varvskommittén Hamnintendenten Hamnkaptenen)

Vår kiosk kommer som vanligt att servera mackor, varm korv samt kaffe och dryck under upptagningsdagarna i klubbhusets kafeteria!