Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Skicka sidan Skriv ut

Välkommen på städdag och ljusfest med korvgrillning i trevligt sällskap i Brunnsviken vid SSBs klubbhus Söndag 3 nov

Det är den officiella städdagen på hösten nu på söndag, börjar kl 10:00. Alla har nu chansen att njuta av att vara tillsammans och göra nytta och de som behöver får tillgodoräkna sig arbetsplikt. Allt som inte ligger vid båtarna behöver städas bort och tas om hand. Dessutom ska många bojar tas upp där det nu blivit bommar.

Dessutom är det på kvällen ljusfest i hela området. SSB bidrar med att vi samlar våra medlemmar kl. 17:00 på ljusfest och korvgrillning.

Allt som förvaras utmed staketet längs Brunnsviksvägen och staket och slänten utefter Bellevuekajen ska tas bort, för att minska risken att någon klättrar över. Allt som inte ligger under båtarna ska rensas bort. Alla vattenslangar hängs in i mastskjulet. Elkablar dras ut. Alla stegar ska vara fastlåsta.