Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Skicka sidan Skriv ut

Vårens sjösättning i Brunnsviken 2019, lördag - söndag  27 -28 April

Alla medlemmar med vinterplats hos SSB får i dagarna en personlig kallelse till sjösättning via email.

Dessutom har samtliga medlemmar via email fått veta att samtliga nyckelbrickor ska programmeras om dessa dagar.

Mellan lördagen den 27 och söndagen den 28 april är det äntligen dags för sjösättning i Brunnsviken. Det är viktigt att du kommer i tid och att du räknar med att det kan ta några timmar beroende på hur arbetet flyter. När du kommer till klubben ska du anmäla dig inne i klubbhuset. Då ska du också skriva under en blankett där du intygar att din båt är försäkrad.

Din närvaro är obligatorisk när din båt sjösätts. Tänk på att vara på plats i god tid ute på planen för att hörsamma uppropet av båtens bricknummer och ägarens namn. Direkt vid sjösättningen måste du ta hand om din båt och flytta den ur vägen innan kranen kommer med nästa båt. Efter sjösättningen ska du lämna in din nummerbricka inne i klubbhuset. Bocklaget kommer att flytta undan bockar och ställningar.

Varje båtägare skall ha förberett så att båten är helt klar för sjösättningen senast torsdag. Det ska vara en tamp i fören för att hålla båten under kontroll i luften vid lyftet. Det ska finnas fendrar på båtens båda sidor. Inga lösa föremål, som kan falla från båten, får finnas i samband med lyftet.

Om du har obetalda avgifter till klubben, måste dessa betalas före sjösättningen, annars kan du ej påräkna sjösättning och måste själv sjösätta båten senare.

Om du inte får kallelse, kontakta vår Hamnkapten (e-post) i god tid före sjösättningen! Se telefonnummer i Kontakta Föreningen.

Sjösättningslistor:

Listor med tidpunkter för alla båtar och arbetslagen med tider finns via denna länk, Sjösättningslistor 2019, som nås enbart efter inlogging som medlem (MEDLEM LOGIN till vänster).

Arbetslag för sjösättning - arbetsplikt för de som kallats:

Deltagare i arbetslagen får separat kallelse och får reda på exakt arbetsuppgift vid ankomsten till klubbhuset. Arbetslagen med tider finns också i Sjösättningslistorna ovan. Om du ingår i ett arbetlag och din båt sjösätts på eftermiddagen, deltar du i arbetslaget på förmiddagen, och tvärtom. Tanken är att arbetslagen ska blir duktiga och kunna sin uppgift bra, så att sjösättningen kan ske så smidigt, säkert och ansvarsfullt som möjligt. Tänk på ansvaret att ingen båt skadas. Även arbetslagen finns listade via länken ovan med sjösättningslistor.

Matrikel och Märken delas ut:

Vid sjösättningen delas årets Matrikel och Märke ut, för bl.a. Getfoten (ej märke till passiva medlemmar). Även om din båt inte sjösätts i Brunnsviken kan du hämta matrikel och märke då. I annat fall kom till klubbhuset när någon i styrelsen är där, antingen efter överenskommelse om tidpunkt eller strax före ett styrelsemöte (syns i Full Kalender efter inloggning). Om du behöver köpa en ny vimpel, kontakta Hamnkapten eller Ordföranden.

Samtliga nyckelbrickor som alla medlemmar har måste omprogrammeras:

Under sjösättningshelgen kommer ett nytt passersystem att installeras både i Brunnsviken och Ekhagen. De gamla nyckelbrickorna kommer att återanvändas men måste omprogrammeras. Under helgen kommer det finnas möjlighet att få alla nyckelkort uppdaterade för att fungera i det nya systemet. Glöm inte att ta med ditt passerkort och eventuella extra kort för aktivering.

Hjärt/lung-räddningskurser kommer att genomföras under sjösättningsdagarna:

Både under lördagen och söndagen kommer vid flera tillfällen kurser att ordnas i hjärt/lung-räddning. Ca 11-15 personer kan deltaga i varje kurs och anmälan görs på plats. Styrelsen rekommenderar att alla som ännu inte gått en sådan kurs deltar.

Viktiga meddelanden från Hamnkapten inför sjösättningen:

Redan från torsdag 25 april är det förbjudet att parkera i närheten av grinden, för att kranbilen ska kunna komma in på området.

Efter avklarad sjösättning måste alla flytta sitt pallningsmaterial till bestämda platser - det finns en karta i klubbhuset.

Sedan kommer vi att ha en städdag söndagen den 12 maj. Inför denna kommer en kallelse att skickas ut och då ska hamnområdet städas.

Tackar på förhand för Hjälpen gör Hamnkapten med hamnkommittén.

Vår kiosk kommer som vanligt att servera mackor, varm korv samt kaffe och dryck under sjösättningsdagarna i klubbhusets kafeteria!