Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Skicka sidan Skriv ut

Ett program för upprustning och utveckling av Bellevueparken har tagits fram under projektledning från Trafikkontoret och Norrmalms stadsdelsförvaltning. Programmets huvuddrag är att förstärka karaktären av engelsk landskapspark.

Hamnfrslag_SSB

Idrottsförvaltningen har nu beslutat att anta föreslagen inriktning på hur Bellevueparken ska kunna utvecklas till att bli en parkmiljö med många grönvärden men också med vistelsevärden för båtentusiaster och medborgare som vill idrotta, motionera och flanera.

Idrottsförvaltningen, som har medverkat i programarbetet, har fört fram vikten av ett levande fritidsbåtsliv och under vilka förutsättningar båtklubbar verkar och långsiktigt existerar. Man har bevakat att våra hamnar och klubbområden får vara kvar.

Men det kommer att ställas högre krav på båtklubbarna att medverka till ökad tillgänglighet för alla medborgare till hela parkområdet utan att det för den skull ska äventyra stora värden i båtar och material. Hur det ska gå till kommer man att utverka tillsammans med bl a SSB och teckna ned i nya "båtavtal" som ska tas fram för alla Stockholmsklubbar. Förhandlingarna kommer att starta efter valet i höst.