Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Skicka sidan Skriv ut

Nya beräkningsformlerna för de nya höjda båtplatsavgifterna

Som alla nu vet har arrendena ökat mycket kraftigt från och med i sommar och årsmötet beslutade att vi måste höja båtplatsavgifterna för att täcka in dessa ökade kostnader. Nu finns i huvudmenyns "Klubbinformation - Avgifter" de nya värdena för beräkning av båtplatsavgifterna, baserat på båtens storlek.