Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Skicka sidan Skriv ut

Medlemsavgifter -  Uppgifter enligt Matrikeln 2018


Inträdesavgift 2 500 kr

Medlemsavgift 500 kr/år (inkluderar Getfoten-märke för att ligga gratis vid Getfotens gästhamn)

Tillkommande för familjemedlem maka / make / eller sambo 100 kr/år

Juniormedlemsavgift  (t.o.m.. 17 år) 100 kr/år

Avgift för passiv medlem 300 kr/år (inget Getfoten-märke, ingen arbetsplikt). Från 2015-03-04 beviljas inte längre passivt medlemsskap, men de som blivit passiv medlem dessförinnan kvarstår som passiv.


Deposition


Deposition av ny medlem för arbetsplikt:   1 000 kr

Deposition när medlem lånar elmätare:  500 kr


Båtplatsavgifter


Sommarplats

Bredd högst 170 cm: 2 640 kr/år

Plus för varje påbörjat 20 cm intervall däröver 100 kr/år

Tillkommande avgift för bomplatser (i mån av tillgång)

Inträdesavgift 1 200 kr

Årsavgift (hel) Bom på båda sidorna: sommarplats enligt ovan + 650 kr/år

Årsavgift (halv) Bom på ena sidan: sommarplats enligt ovan + 325 kr/år

Vinterplats

Avgift på land lägsta avgift 2 000 kr/år, beräknas med 225 kr/m² där ytan är (båtens längd x bredd)

Vinteravgift med båt kvar i sjön: Ytterligare en debitering av avgift för sommarplats

Nybyggnadsskjulet under vintern (båtens längd x bredd):    373 kr/m² 

Skåp i Brunnsvikens hamn

Avgift 100 kr/år.

Kö till båtplats

Köavgift för kö till båtplats för person som inte är medlem (än): 200 kr/år. Medlem betalar ingen köavgift.


Getfoten 


För medlem (årets Getfoten-märke på båten):

Hamnavgift/dygn: Gratis

Elavgift/dygn: 40 kr. El-säsongskort för medlem: 600 kr

Bastu/timme: 60 kr

Hyra hela annexet eller ett övernattningsrum ovanför restaurangen: 400 kr/dygn

Hyra sängplats i annexet 75 kr/bädd (det finns 6 bäddar)

För övriga, dvs icke medlem eller passiv medlem:

Hamnavgift/dygn 180 kr. Dagavgift 80 kr

Elavgift/dygn: 80 kr

Bastu/timme: 200 kr

Hyra hela annexet eller ett övernattningsrum ovanför restaurangen: 800 kr/dygn

Hyra sängplats i annexet 150 kr/bädd (det finns 6 bäddar)

Duschavgift (3 minuter) 40 kr

Övriga avgifter


 Nyckelbricka till grinden: 100 kr (men ny medlem får en utan extra kostnad)

 SSB klubb-vimpel: 100 kr (men ny medlem får en utan extra kostnad)


Försummelseavgifter 


Boj ej märkt med platsnummer: 250 kr

Förtöjning vid jolle-pontonen mer är 2 veckor: 200kr/vecka

Båten kvar på land efter sjösättning; 500 kr/vecka, om inte annat överenskommits

Ålagd arbetsplikt ej utförd

Första året 1000 kr (deposition-avgiften förverkas)

Andra året 1500 kr

Tredje året 2000 kr


UPPSÄGNING AV VINTERPLATS SENAST SÖNDAGEN DEN 5:e AUG

Uppsägning av vinterplats skall ske skriftligen till hamnkaptenen senast denna söndag. Sker uppsägning senare återbetalas ej vinterplatsavgiften.


Sista dag för skriftlig ansökan om sommar och vinterplats samt verifiering av alla medlemsuppgifter, senast söndagen 4:e November 2018

Alla medlemmar ska ansöka varje år om sommar och/eller vinterplats skiftligen till hamnkaptenen senast denna söndag, normalt via den blankett som skickas ut. Samtidigt ska alla medlemmar (även medlemmar utan båt) verifiera och meddela rättelser av alla uppgifter i SSBs medlemsregister i  http://bas.batunionen.se, särskilt ändringar i e-mail och alla uppgifter som medför avgifter, så att kommande fakturor från SSB blir korrekta och går till rätt e-mail-adress.

 

Medlem Login

Kommande händelser

sö aug 04
. Sista dag för uppsägning eller ändring av vinterplats
on aug 07
. onsdagssegling
må aug 12 @18:00 -
. styrelsesammanträde
lö aug 17
. Getfotsregattan
lö aug 17
. Kräftskiva
må sep 09 @18:00 - 19:00
. Nya medlemmar
må sep 09 @19:00 -
. styrelsesammanträde
sö sep 15
. Värtan Race
lö okt 05
. upptagning
sö okt 06
. upptagning

Online just nu

Vi har 59 besökare online