Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Skicka sidan Skriv ut

Information till nya medlemmar

Detta är en liten lista med sådant man kan behöva veta som ny medlem med båtplats i Segel Sällskapet Brunnsviken - SSB. Den är mycket kortfattad. Ge gärna tips om det är mer viktigt som bör läggas till här. Läs dock mer i våra ordningsföreskrifter, stadgar och miljöpolicy.

Läs om vår anrika förening - vår historia sträcker sig mer än 100 år tillbaka i tiden när SSB bildades 1898 - på denna vår websida http://www.ssb.nu.

Se också i Information om SSB för Nya Medlemmar en presentation av föreningen och sammanfattning av viktigt att veta.

Bli medlem och få båtplats:

 • Ansök om båtplats via menyn Kontakta Föreningen, där du får ställa din båt i kö för båtplats. Medlemskap är krav för att få båtplats. Bara båtar med sommarplats kan få vinterplats, på grund av begränsat utrymme på land.
 • Ansök också om medlemsskap via menyn Kontakta Föreningen. Bara medlemmar får båtplats.
 • Via Kontakta Föreningen kan också vem som helst skicka epost till vissa styrelsemedlemmar (utan inloggning).
 • Du får inloggning till medlemsregistret, http://bas.batunionen.se, där du måste kontrollera dina uppgifter regelbundet.
 • Som medlem kan du registrera dig för inloggning till www.ssb.nu, och se mer information i MEDLEMSMENYN.

Normalt hanteras nya medlemmar och båtplatser av hamnkapten, med hjälp av hamnfogden om det är segelbåt. Båtplatserna fördelas och adressuppgifter mm. läggs in i vårt medlemsregister, en medlemsansökan skickas in och måste godkännas. Därefter skickas fakturor ut till nya medlemmar.

Som ny medlem:

 1. Kontrollera dina uppgifter i medlemsregistrer i BAS,i http://bas.batunionen.se. Du ska ha fått login-uppgifter via email, men kan begära att få nytt lösenord hemsänt till den e-postadress som finns registrerat i medlemsregistret. Här kan du också se dina fakturor. Du kan som medlem ställa dig i kö om du vill byta båtplats.
 2. Om du registrerar dig för inloggning här i http://www.ssb.nu, vår websida, så kan du logga in och se lite mer information, som enbart inloggade medlemmar ser. Vid registrering, måste eposten stämma med medlemsregistret.
 3. Läs våra ordningsföreskrifter, vår miljöpolicy, våra stadgar. De finns på vår websida.
 4. Kontakta hamnkapten eller ordförande för att träffas i Brunnsvikens klubblokal och få:
  • Nyckel till grinden - signera mottagen nyckel. Du kan köpa extranyckel att ha inom familjen men du har ansvaret.
  • SSB Vimpel att sätta på båten. Om vimplen blåser sönder kan du köpa en ny.
  • SSB Klubbmärke för detta år att klistra på båten, väl synligt från fören. Med märket kan man bl.a. ligga gratis vid bryggan på vår egen klubbholme Getfoten. Se mera information om rabatter i listan över avgifter här på websídan. Varje sjösättning får du hämta ett nytt märke.
  • SSBs matrikel i tryckt form. Varje sjösättning får du hämta en ny tryckt matrikel.
   Om du inte har vinterplats och därför inte sjösätter båten i Brunnsviken, ska du ändå hämta märke och matrikel vid sjösättningen varje år. Annars kom överens om en tid med hamnkapten, ordförande, eller kassören.
 5. Information för Nya Medlemmar ges av styrelsen tre gånger per år (mars, juni, september). Läs gärna här: Information om SSB för Nya Medlemmar en presentation av föreningen med sammanfattning av viktig information.

Bra att veta:

 • Viktigt: Läs våra ordningsföreskrifter och stadgar - dessa måste alla medlemmar följa. Se också kalendern i http://www.ssb.nu när olika aktiviteter planeras.
 • Glöm inte att vi är en FÖRENING, inte en marina. Medlemmarna deltar i föreningen och hjälper varandra. Styrelsen ber medlemmarna hjälpa till när det behövs, t.ex. vid sjösättning, upptagning och vid underhåll av Getfoten och hamnarna, vilket räknas in i den arbetsplikt som gäller för alla.
 • Din nyckel går både till grinden och till klubblokalen. Var mycket noga med att inte släppa in obehöriga.
 • Det är medlemsmöte tre gånger per år, varav mötet i mars är ett årsmöte där det mesta beslutas.
 • Varje år i början av februari, måste du "ansöka" om att behålla eller byta båtplats (e-post sänds ut med länkar för anmälan). I slutet av mars sänds alla fakturor ut för medlemmarna att betala, både för sommarplats och vinterplats med kranlyft. Senast i början av augusti finns en chans att säga upp vinterplatsen och få tillbaka avgiften för vinterplatsen.
 • Viktigt: Du, eller en representant för dig, måste finnas på plats vid upptagning och sjösättning och ta ansvar för båte. Upptagning och sjösättning sker gemensamt en helg på höst och vår - det är trångt på land så alla måste upp/ner samtidigt i rätt ordning.