Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Skicka sidan Skriv ut

Vårens sjösättning 2017, fredag - söndag  28 -30 April

Alla medlemmar med vinterplats hos SSB får i dagarna en personlig kallelse till sjösättning via email. Mellan fredag den 28 och söndag den 30 april är det äntligen dags för sjösättning i Brunnsviken. Det är viktigt att du kommer i tid och att du räknar med att det kan ta några timmar beroende på hur arbetet flyter. Anmäl dig inne i klubbhuset vid ankomst. Du måste vara närvarande när din båt sjösätts, i god tid ute på planen för att hörsamma uppropet av båtens bricknummer och ägarens namn. Direkt vid sjösättningen måste du ta hand om din båt och flytta den ur vägen innan kranen kommer med nästa båt. Efter sjösättningen ska nummerbrickan lämnas in i klubbhuset. Bocklaget kommer att flytta undan bockar och ställningar.

Varje båtägare skall ha förberett så att båten är helt klar för sjösättningen senast torsdag. Det ska vara en tamp i fören för att hålla båten under kontroll i luften vid lyftet.Det ska finnas fendrar på båda sidorna. Inga lösa föremål får kunna falla från båten i samband med lyftet.

Om du har obetalda avgifter till klubben, måste dessa betalas före sjösättningen, annars kan du ej påräkna sjösättning och måste själv sjösätta båten senare.

Om du inte får kallelse, kontakta vår Hamnkapten (e-post) i god tid före sjösättningen! Se telefonnummer i Kontakta Föreningen.

Sjösättningslistor:

Listor med tidpunkter för alla båtar finns via denna länk, Sjösättningslistor 2017, som nås enbart efter inlogging som medlem (MEDLEM LOGIN till vänster).

Arbetslag för sjösättning - arbetsplikt för de som kallas:

Deltagare i arbetslagen får separat kallelse och får reda på exakt arbetsuppgift vid ankomsten till klubbhuset. Om du är i ett arbetlag och din båt sjösätts på eftermiddagen deltar du i arbetslaget på förmiddagen, och tvärtom. Tanken är att arbetslagen ska blir duktiga och kunna sin uppgift bra och sjösättningen ska ske smidigt, säkert och ansvarsfullt. Även arbetslagen finns listade via länken ovan med sjösättningslistor.

Matrikel och Märken delas ut:

Vid sjösättningen delas årets Matrikel och årets Märke ut, för bl.a. Getfoten (ej märke till passiva medlemmar). Även om din båt inte sjösätts i Brunnsviken kan du hämta matrikel och märke då. I annat fall kom till klubbhuset när någon i styrelsen är där, antingen efter överenskommelse om tidpunkt eller strax före ett styrelsemöte (syns i Full Kalender efter inloggning). Om du behöver köpa en ny vimpel, kontakta Hamnkapten eller Ordföranden.

Viktiga meddelanden från Hamnkapten inför sjösättningen:

Redan från dagen före (torsdag) är det förbjudet att parkera i närheten av grinden, för att kranbilen ska kunna komma in på området.

Det kommer en städdag den 14 maj. Inför den kommer en kallelse att skickas ut och då ska man städa hamnområdet.

Tackar på förhand för Hjälpen gör Hamnkapten med hamnkommittén.

Vår kiosk kommer som vanligt att servera mackor, varm korv samt kaffe och dryck under sjösättningsdagarna i klubbhusets kafeteria!