Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Skicka sidan Skriv ut

Medlemsavgifter -  Uppgifter enligt Matrikeln 2017


Inträdesavgift 2 500 kr

Medlemsavgift 500 kr/år (inkluderar Getfoten-märke för att ligga gratis vid Getfotens gästhamn)

Tillkommande för familjemedlem maka / make / eller sambo 100 kr/år

Juniormedlemsavgift  (t.o.m.. 17 år) 100 kr/år

Avgift för passiv medlem 300 kr/år (inget Getfoten-märke, ingen arbetsplikt). Från 2015-03-04 beviljas inte längre passivt medlemsskap, men de som blivit passiv medlem dessförinnan kvarstår som passiv.


Deposition


Deposition av ny medlem för arbetsplikt:   1 000 kr

Deposition när medlem lånar elmätare:  500 kr


Båtplatsavgifter


Sommarplats

Bredd högst 170 cm: 1 886 kr/år

Plus för varje påbörjat 20 cm intervall däröver 71,5 kr/år

Tillkommande avgift för bomplatser (i mån av tillgång)

Inträdesavgift 1 200 kr

Årsavgift (hel) Bom på båda sidorna: sommarplats enligt ovan + 650 kr/år

Årsavgift (halv) Bom på ena sidan: sommarplats enligt ovan + 325 kr/år

Vinterplats

Avgift på land lägsta avgift 1 376 kr/år, beräknas med 152 kr/m² där ytan är (båtens längd x bredd)

Vinteravgift med båt kvar i sjön: Ytterligare en debitering av avgift för sommarplats

Nybyggnadsskjulet under vintern (båtens längd x bredd):

Säsong 1: 252 kr/m² 

Säsong 2: 394 kr/m²

 

Skåp i Brunnsvikens hamn

Avgift 100 kr/år.

Kö till båtplats

Köavgift för kö till båtplats för person som inte är medlem (än): 200 kr/år. Medlem betalar ingen köavgift.


Getfoten 


För medlem (årets Getfoten-märke på båten):

Hamnavgift/dygn: Gratis

Elavgift/dygn: 30 kr. El-säsongskort för medlem: 600 kr

Bastu/timme: 60 kr

Hyra annexet eller ett övernattningsrum ovanför restaurangen: 400 kr/dygn

För övriga, dvs icke medlem eller passiv medlem:

Hamnavgift/dygn 165 kr. Dagavgift 50 kr

Elavgift/dygn: 60 kr

Bastu/timme: 200 kr

Hyra annexet eller ett övernattningsrum ovanför restaurangen: 800 kr/dygn

Duschavgift (3 minuter) 30 kr

Övriga avgifter


 Nyckelbricka till grinden: 100 kr (men ny medlem får en utan extra kostnad)

 SSB klubb-vimpel: 100 kr (men ny medlem får en utan extra kostnad)


Försummelseavgifter 


Boj ej märkt med platsnummer: 250 kr

Förtöjning vid jolle-pontonen mer är 2 veckor: 200kr/vecka

Båten kvar på land efter sjösättning; 500 kr/vecka, om inte annat överenskommits

Ålagd arbetsplikt ej utförd

Första året 1000 kr (deposition-avgiften förverkas)

Andra året 1500 kr

Tredje året 2000 kr


UPPSÄGNING AV VINTERPLATS SENAST DEN 6:e AUG


Uppsägning av vinterplats skall ske skriftligen till hamnkaptenen senast denna söndag. Sker uppsägning senare återbetalas ej vinterplatsavgiften.


Sista dag för skriftlig ansökan om sommar och vinterplats samt verifiering av alla medlemsuppgifter, senast 4:e Februari 2018


Alla medlemmar ska ansöka varje år om sommar och/eller vinterplats skiftligen till hamnkaptenen senast denna söndag, normalt via den blankett som skickas ut. Samtidigt ska alla medlemmar (även medlemmar utan båt) verifiera och meddela rättelser av alla uppgifter i SSBs medlemsregister i http://bas.batunionen.se, särskilt ändringar i e-mail och alla uppgifter som medför avgifter, så att kommande fakturor från SSB blir korrekta och går till rätt e-mail-adress.