Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Välkommen till SSB
Skicka sidan Skriv ut
 

Båtbottentvätt och toatömning i Stocksunds hamn


 Båttvätten fungerar ungefär som en biltvätt. Ett system av borstar rengör skrov, köl och roder på ca 15 min och är både bekvämare, billigare och miljövänligare än att bottenmåla. 
 map-stksnd 

 

Vi har fått till en båtmiljöstation så att du slipper att måla din båt med giftiga båtbottenfärger utan istället bottentvättar båten. Dessutom kan båtens toatank enkelt tömmas i hamnens toatömningsstation istället för i havet.

Två åtgärder som gör båtlivet enklare och som dessutom samtidigt kraftigt bidrar till en bättre havsmiljö.

 Tvätten klarar av segel och motorbåtar med 3 meters bredd i vattenlinjen och segelbåtar med ett köldjup upp till 2 meter. 

Mer info och flera tvätt finns här

 

 

Historieberättelser och bilder

Skicka sidan Skriv ut

Segel Sällskapets arkiv 

Tack vare Christer Johanssons och Mona Halldebys försorg har klubben nu tillgång till många fantastiska bilder och några berättelser från SSBs historiska arkiv i digitalt format.

Vi har börjat lägga ut dessa under menyn 'Om SSB'. Gå dit och läs! (Mer kommer att läggas ut med tiden)

 
Skicka sidan Skriv ut

Hjärtstartare finns nu på Getfoten

HjärtstartareSegelsällskapet har köpt in en hjärtstartare till Getfoten för våra besökares säkerhet. Den finns i restaurangen. Det är för att öka våra besökares säkerhet som vi beslutat att göra det. Vi hoppas att den inte skall komma till användning. Men om olycka skulle vara framme finns den nu där.

 
Skicka sidan Skriv ut

Ett program för upprustning och utveckling av Bellevueparken har tagits fram under projektledning från Trafikkontoret och Norrmalms stadsdelsförvaltning. Programmets huvuddrag är att förstärka karaktären av engelsk landskapspark.

Hamnfrslag_SSB

Idrottsförvaltningen har nu beslutat att anta föreslagen inriktning på hur Bellevueparken ska kunna utvecklas till att bli en parkmiljö med många grönvärden men också med vistelsevärden för båtentusiaster och medborgare som vill idrotta, motionera och flanera.

Idrottsförvaltningen, som har medverkat i programarbetet, har fört fram vikten av ett levande fritidsbåtsliv och under vilka förutsättningar båtklubbar verkar och långsiktigt existerar. Man har bevakat att våra hamnar och klubbområden får vara kvar.

Men det kommer att ställas högre krav på båtklubbarna att medverka till ökad tillgänglighet för alla medborgare till hela parkområdet utan att det för den skull ska äventyra stora värden i båtar och material. Hur det ska gå till kommer man att utverka tillsammans med bl a SSB och teckna ned i nya "båtavtal" som ska tas fram för alla Stockholmsklubbar. Förhandlingarna kommer att starta efter valet i höst.

 


Sida 3 av 3