Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Välkommen till SSB
Skicka sidan Skriv ut

Segel Sällskapet Brunnsvikens medlemmar kallas till:

Medlemsmöte Torsdagen den 8:e juni 2017 kl 19.00

i klubbhuset, Brunnsviksvägen 8, Stockholm


 Dagordning

 1. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 2. Föredragning av protokoll från föregående medlemsmötet i mars 2017
 3. Rapport om den ekonomiska ställningen.
 4. Styrelsens rapporter från det gångna kvartalet
 5. Behandling av från medlemmarna inkomna ärenden (motioner)
 6. Övriga frågor

 Föregående årsmötesprotokoll finns, efter inlogggning, på hemsidan I Medlemsarkivet (i Medlemsmenyn)

Stockholm 2017-05-23

 
Skicka sidan Skriv ut

Träff med information till nya medlemmar 8 Juni 2017

Nya medlemmar är välkomna kl 18:00 torsdag den 8 juni sept till klubbhuset i Brunnsviken för att få information om vår klubb.

(Sedan kl. 19:00 fortsätter det med officieltt medlemsmöte för alla medlemmar)

 
Skicka sidan Skriv ut

Arbetsdag med gratis lunch på Getfoten

sun outline

Det ska bli varmare lördag 20 maj 2017, enligt väderprognosen. Därför hoppas vi att många kommer då till vår klubbholme Getfoten! Detta sker på lördagen:

ARBETSDAG på ön, med  början från kl 10 - kanske till ca 15:

Anmäl er till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den 070-8183378, helst före onsdag 17 maj för att underlätta restaurangens planering. Det kan räknas som arbetsplikt i SSB - se till att Bjarne antecknar er på listan för arbetsplikt.

Det som behöver fixas på SSBs klubbholme är bl.a. följande: Tvätta bastun med såpa. Sopa rent dansbana och rensa bänkarna. Sopa rent whiskyveranda och annexveranda. Olja östra bryggan om vädret tillåter. Röja sly på helikopterplattan.

Efter avslutat arbete är det dax för....

LUNCH, som klubben bjuder sina medlemmar på (medtag egen dricka). OBS! Helst anmälningar till lunchen senast onsdag den 17 maj till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den 070-8183378.

Glöm inte att ta med dig något att GRILLA senare på kvällen!

Bastun är bokad för kvinnor kl 16-18 och för män kl 18-20.

Väl mött på Getfoten!
Getfotskommitten

 
Skicka sidan Skriv ut

Vårens sjösättning 2017, fredag - söndag  28 -30 April

Alla medlemmar med vinterplats hos SSB får i dagarna en personlig kallelse till sjösättning via email. Mellan fredag den 28 och söndag den 30 april är det äntligen dags för sjösättning i Brunnsviken. Det är viktigt att du kommer i tid och att du räknar med att det kan ta några timmar beroende på hur arbetet flyter. Anmäl dig inne i klubbhuset vid ankomst. Du måste vara närvarande när din båt sjösätts, i god tid ute på planen för att hörsamma uppropet av båtens bricknummer och ägarens namn. Direkt vid sjösättningen måste du ta hand om din båt och flytta den ur vägen innan kranen kommer med nästa båt. Efter sjösättningen ska nummerbrickan lämnas in i klubbhuset. Bocklaget kommer att flytta undan bockar och ställningar.

Varje båtägare skall ha förberett så att båten är helt klar för sjösättningen senast torsdag. Det ska vara en tamp i fören för att hålla båten under kontroll i luften vid lyftet.Det ska finnas fendrar på båda sidorna. Inga lösa föremål får kunna falla från båten i samband med lyftet.

Om du har obetalda avgifter till klubben, måste dessa betalas före sjösättningen, annars kan du ej påräkna sjösättning och måste själv sjösätta båten senare.

Om du inte får kallelse, kontakta vår Hamnkapten (e-post) i god tid före sjösättningen! Se telefonnummer i Kontakta Föreningen.

Sjösättningslistor:

Listor med tidpunkter för alla båtar finns via denna länk, Sjösättningslistor 2017, som nås enbart efter inlogging som medlem (MEDLEM LOGIN till vänster).

Arbetslag för sjösättning - arbetsplikt för de som kallas:

Deltagare i arbetslagen får separat kallelse och får reda på exakt arbetsuppgift vid ankomsten till klubbhuset. Om du är i ett arbetlag och din båt sjösätts på eftermiddagen deltar du i arbetslaget på förmiddagen, och tvärtom. Tanken är att arbetslagen ska blir duktiga och kunna sin uppgift bra och sjösättningen ska ske smidigt, säkert och ansvarsfullt. Även arbetslagen finns listade via länken ovan med sjösättningslistor.

Matrikel och Märken delas ut:

Vid sjösättningen delas årets Matrikel och årets Märke (för bl.a. Getfoten) ut. Märke får bara aktiva medlemmar med båt. Även om din båt inte sjösätts i Brunnsviken kan du hämta matrikel och märke då. I annat fall kom till klubbhuset när någon i styrelsen är där, antingen efter överenskommelse om tidpunkt eller strax före ett styrelsemöte (syns i Full Kalender efter inloggning). Om du behöver köpa en ny vimpel, kontakta Hamnkapten eller Ordföranden.

Viktiga meddelanden från Hamnkapten inför sjösättningen:

Redan från dagen före (torsdag) är det förbjudet att parkera i närheten av grinden, för att kranbilen ska kunna komma in på området.

Det kommer en städdag den 14 maj. Inför den kommer en kallelse att skickas ut och då ska man städa hamnområdet.

Tackar på förhand för Hjälpen gör Hamnkapten med hamnkommittén.

Vår kiosk kommer som vanligt att servera mackor, varm korv samt kaffe och dryck under sjösättningsdagarna i klubbhusets kafeteria!

 
 • «
 •  Första 
 •  Föregående 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Nästa 
 •  Sista 
 • »


Sida 1 av 4

Medlem Login

Kommande händelser

on maj 24 @18:30 -
. Onsdagssegling
to maj 25 @08:00 -
. Gullviverallyt
fr maj 26 @08:00 -
. Gullviverallyt
lö maj 27 @08:00 -
. Gullviverallyt
sö maj 28 @08:00 -
. Gullviverallyt
on maj 31 @18:30 -
. Onsdagssegling
to jun 01 @16:00 - 21:00
. Gullviverallyt, Prisutdelning
lö jun 03 @08:00 -
. Ridderforsrace
sö jun 04 @08:00 -
. Ridderforsrace
må jun 05 @08:00 -
. Ridderforsrace

Online just nu

Vi har 176 besökare online