Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Välkommen till SSB
Skicka sidan Skriv ut
Inbjudan till Getfotsregattan 2017
 

Välkommen till Getfotsregattan 2017 som går av stapeln Lördagen den 19 Augusti.

Start klockan 10:00 för grupp 1, Skepparmöte klockan 08:30 (ej obligatoriskt) framför restaurangen på Getfoten. Anmälan görs med email link ange båtmodell och SRS tal med eller utan undanvindssegel.  Information om bansträckningar kommer att läggas upp här så småningom, ett alternativ är denna väg. 

Getfot 15.2bTycker Du något verkar krångligt eller har en fråga om något kring dessa seglingar så ring Henrik Olsson 0766201481 eller Philip Werner  0727242781 så förklarar vi. Länkar till SRS-tabellen för länk

Skepparmötet är inte obligatoriskt. Sker där något beslut som skiljer sig med vad som kommunicerats tidigare kommer vi ringa dessa deltagare som inte deltar på skepparmötet. 

Deltagaravgift är 300 kr per båt som inte är SSB medlem. Bastu ingår samt Kräftor till skepparen. I övrigt 100 kr per gast. Detsamma gäller för gastar till SSB båtar där gasten själv inte är medlem eller betalande familjemedlem, alltså 100 kr för kräftor.

Efter målgång finns bastun bokad för seglarna. Prisutdeling vid 17:00, kräftskivan startar vid 18:00 !

Bankgiro för avgifter: 694-8582, meddela Regatta och ert Namn.

Pokaler blir det i vanlig ordning och lite andra priser också.

PS! Glöm inte att berätta för alla Du känner att de är mycket välkomna att delta på denna segling !

Välkomna

 
Skicka sidan Skriv ut

Segel Sällskapet Brunnsvikens medlemmar kallas till

 

Årsmöte onsdagen den 15:e mars 2017  kl 19.00

 

 

i klubbhuset, Brunnsviksvägen 8, Stockholm

 

Dagordning

1.      Val av ordförande att leda dagens sammanträde

2.      Val av sekreterare för sammanträdet

3.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens

protokoll

4.      Föredragning av protokoll från medlemsmötet i december 2016

5.      Styrelsens rapporter från det gångna kvartalet

6.      Styrelsens årsberättelse med bokslut

7.      Revisorernas berättelse

8.      Fastställande av resultat- och balansräkning

9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10.  Styrelsens förslag till budget och avgifter för nästkommande verksamhetsår 2017

11.  Behandling av från medlemmarna skriftligen inkomna ärenden (motioner)

12.  Beslut om arvode till styrelsen

13.  Val av styrelseledamöter och suppleanter

14.  Val av två revisorer och en suppleant för dessa

15.  Val av funktionärer i kommittéer

16.  Val av valberedning

17.  Övriga frågor

 

Följande handlingar finns tillgängliga i klubbhuset och på hemsidan i

"Medlemsarkivet" en vecka före mötet:

·         Verksamhetsberättelse med bokslut

·         Revisorernas berättelse

·         Förslag till budget för år 2017

·         Protokollet från föregående medlemsmöte.

 

 
Skicka sidan Skriv ut

Lite försmak av våren, boka in SSB årsmöte 15 mars och sjösättningshelgen 29-30 april 2017

Mer detaljer om sjösättningen kommer ca 4 veckor före.

Se också "Kommande händelser" till vänster.

Obs! Gamla Matrikeln har fel datum för sjösättningen! Matrikeln trycks redan året före, så datumet för nästa års sjösättning där bör ses som preliminärt.

 

 
Skicka sidan Skriv ut

Kallelse till ordinarie medlemsmöte 7 dec 2016

Segelsällskapet Brunnsvikens medlemmar kallas till medlemsmöte klockan 19.00 onsdagen den 7 december 2016

I Klubbhuset, Brunnsviksvägen 8, Stockholm

Dagordning för medlemsmötet

1. Val av ordförande för sammanträdet
2. Val av sekreterare för sammanträdet
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Föredragning av protokoll från föregående medlemsmötet i juni 2016
5. Rapport om den ekonomiska ställningen
6. Styrelsens rapporter från det gångna kvartalet
7. Behandling av från medlemmarna skriftligen inkomna ärenden
8. Nomineringar inför valen vid årssammanträdet
9. Övriga frågor

 
 • «
 •  Första 
 •  Föregående 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Nästa 
 •  Sista 
 • »


Sida 1 av 5

Medlem Login

Kommande händelser

sö mar 26 @09:00 - 16:00
. Navigationskurs Förarintyg
må mar 27 @18:30 - 21:00
. Navigationskurs, Kustskeppare
lö apr 01 @09:00 - 16:00
. Förarintygskurs
må apr 03 @18:30 - 21:00
. Navigationskurs, Kustskeppare
ti apr 04 @18:30 - 21:00
. Navigationskurs Förarintyg, Prov
on apr 26 @18:00 -
. Segelkalender & Gunnar Krantz
lö apr 29
. Getfoten öppnar
lö apr 29
. Sjösättning
sö apr 30
. Sjösättning
on maj 03 @18:30 -
. Onsdagsseglingar igång -följ med

Online just nu

Vi har 26 besökare online