Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Välkommen till SSB
Skicka sidan Skriv ut

Segel Sällskapet Brunnsvikens medlemmar kallas till

Medlemsmöte Torsdagen den 7:e juni 2018 kl 19.00

i klubbhuset, Brunnsviksvägen 8, Stockholm


 Dagordning

  1. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
  2. Föredragning av protokoll från föregående medlemsmötet i mars 2017
  3. Styrelsens rapporter från det gångna kvartalet.
  4. Rapport om den ekonomiska ställningen
  5. Behandling av från medlemmarna inkomna ärenden (motioner)
  6. Övriga frågor

 Föregående årsmötesprotokoll finns, efter inlogggning, på hemsidan I Medlemsarkivet (i Medlemsmenyn)

Stockholm 2018-05-24

 
Skicka sidan Skriv ut

Träff med information till nya medlemmar 7 juni 2018, strax före medlemsmötet.

Nya medlemmar är välkomna kl 18:00 torsdagen den 7 juni till klubbhuset i Brunnsviken för att få information om vår klubb. Detta är strax före medlemsmötet kl. 19.00.

Det finns information för Nya Medlemmar här i Huvudmenyn - Klubbinformation - Nya medlemmar information.

Nya medlemmar bör registrera sig här i www.ssb.nu (se "Registrera" till vänster) efter att de blivit medlemmar, för att kunna logga in och se information som bara medlemmar kan se i www.ssb.nu. Medlemmarna bör även logga in till medlemsregistret i http://bas.batunionen.se, för att kontrollera sina uppgifter och meddela ändringar.

 

 
Skicka sidan Skriv ut

Nystart för SSBs JUNIORVERKSAMHET

Var med du också!

Föräldrar till alla 180 barn inom SSB, kom till klubbhuset torsdag 22 mars kl 19.00

juniorverksamhetnystart2018

Se hela uppropet med all information i PDF: Juniorverksamhet-upprop-2018

Intresserade kan också skicka e-post till "Ungdomskommittén" - se fliken Kontakta Föreningen

 
Skicka sidan Skriv ut

Både Getfotsregattan och Onsdagsseglingarna har flyttat till egna blogg-listor, som nås via HUVUDMENYN -> Kappsegling.

 

 
Skicka sidan Skriv ut

Gastar sökes till Onsdagsseglingarna

Prova på att segla ! Vi är några som ibland seglar utan gast, (ensamma) på onsdagseglingarna. Du får gärna "gasta", dvs hjälpa till på båten.Inga förkunskaper behövs. Kom till Ekhagen lite innan 18.00 på Onsdagar under våren och hösten. Starten går 18.30 (18:00 senare på hösten - se Kommande Händelser).

 Bryggan Ekhagen

 

 

SSB historien är väl värd att läsa

Skicka sidan Skriv ut

Historiesidorna under "Om SSB" på websidan är väl värda att läsa. Där finns många texter och bilder om SSB's långa historia. Tidigare fanns bara en bildserie. Det är Christer Johansson som skrivit texterna och Mona Halldeby som scannat in många gamla fina foton.

 

Historieberättelser och bilder

Skicka sidan Skriv ut

Segel Sällskapets arkiv 

Tack vare Christer Johanssons och Mona Halldebys försorg har klubben nu tillgång till många fantastiska bilder och några berättelser från SSBs historiska arkiv i digitalt format.

Vi har börjat lägga ut dessa under menyn 'Om SSB'. Gå dit och läs! (Mer kommer att läggas ut med tiden)

 
Skicka sidan Skriv ut

Hjärtstartare finns nu på Getfoten

HjärtstartareSegelsällskapet har köpt in en hjärtstartare till Getfoten för våra besökares säkerhet. Den finns i restaurangen. Det är för att öka våra besökares säkerhet som vi beslutat att göra det. Vi hoppas att den inte skall komma till användning. Men om olycka skulle vara framme finns den nu där.

 


Medlem Login

Kommande händelser

on maj 30 @18:30 -
. onsdagssegling
fr jun 01 @20:00 -
. Ridderforsrace
lö jun 02 @20:00 -
. Ridderforsrace
sö jun 03 @20:00 -
. Ridderforsrace
on jun 06 @18:30 -
. onsdagssegling
to jun 07 @18:00 - 19:00
. Nya medlemmar
to jun 07 @19:00 - 21:00
. Medlemsmöte
on jun 13 @18:30 -
. onsdagssegling
on jun 20 @18:30 -
. onsdagssegling
fr jun 22
. Midsommar på Getfoten

Online just nu

Vi har 12 besökare online