Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Välkommen till SSB
Skicka sidan Skriv ut

Vårens sjösättning 2017, fredag - söndag  28 -30 April

Alla medlemmar med vinterplats hos SSB får i dagarna en personlig kallelse till sjösättning via email. Mellan fredag den 28 och söndag den 30 april är det äntligen dags för sjösättning i Brunnsviken. Det är viktigt att du kommer i tid och att du räknar med att det kan ta några timmar beroende på hur arbetet flyter. Anmäl dig inne i klubbhuset vid ankomst. Du måste vara närvarande när din båt sjösätts, i god tid ute på planen för att hörsamma uppropet av båtens bricknummer och ägarens namn. Direkt vid sjösättningen måste du ta hand om din båt och flytta den ur vägen innan kranen kommer med nästa båt. Efter sjösättningen ska nummerbrickan lämnas in i klubbhuset. Bocklaget kommer att flytta undan bockar och ställningar.

Varje båtägare skall ha förberett så att båten är helt klar för sjösättningen senast torsdag. Det ska vara en tamp i fören för att hålla båten under kontroll i luften vid lyftet.Det ska finnas fendrar på båda sidorna. Inga lösa föremål får kunna falla från båten i samband med lyftet.

Om du har obetalda avgifter till klubben, måste dessa betalas före sjösättningen, annars kan du ej påräkna sjösättning och måste själv sjösätta båten senare.

Om du inte får kallelse, kontakta vår Hamnkapten (e-post) i god tid före sjösättningen! Se telefonnummer i Kontakta Föreningen.

Sjösättningslistor:

Listor med tidpunkter för alla båtar finns via denna länk, Sjösättningslistor 2017, som nås enbart efter inlogging som medlem (MEDLEM LOGIN till vänster).

Arbetslag för sjösättning - arbetsplikt för de som kallas:

Deltagare i arbetslagen får separat kallelse och får reda på exakt arbetsuppgift vid ankomsten till klubbhuset. Om du är i ett arbetlag och din båt sjösätts på eftermiddagen deltar du i arbetslaget på förmiddagen, och tvärtom. Tanken är att arbetslagen ska blir duktiga och kunna sin uppgift bra och sjösättningen ska ske smidigt, säkert och ansvarsfullt. Även arbetslagen finns listade via länken ovan med sjösättningslistor.

Matrikel och Märken delas ut:

Vid sjösättningen delas årets Matrikel och årets Märke (för bl.a. Getfoten) ut. Märke får bara aktiva medlemmar med båt. Även om din båt inte sjösätts i Brunnsviken kan du hämta matrikel och märke då. I annat fall kom till klubbhuset när någon i styrelsen är där, antingen efter överenskommelse om tidpunkt eller strax före ett styrelsemöte (syns i Full Kalender efter inloggning). Om du behöver köpa en ny vimpel, kontakta Hamnkapten eller Ordföranden.

Viktiga meddelanden från Hamnkapten inför sjösättningen:

Redan från dagen före (torsdag) är det förbjudet att parkera i närheten av grinden, för att kranbilen ska kunna komma in på området.

Det kommer en städdag den 14 maj. Inför den kommer en kallelse att skickas ut och då ska man städa hamnområdet.

Tackar på förhand för Hjälpen gör Hamnkapten med hamnkommittén.

Vår kiosk kommer som vanligt att servera mackor, varm korv samt kaffe och dryck under sjösättningsdagarna i klubbhusets kafeteria!

 
Skicka sidan Skriv ut
Inbjudan till Getfotsregattan 2017
 

Välkommen till Getfotsregattan 2017 som går av stapeln Lördagen den 19 Augusti.

Start klockan 10:00 för grupp 1, Skepparmöte klockan 08:30 (ej obligatoriskt) framför restaurangen på Getfoten. Anmälan görs med email link ange båtmodell och SRS tal med eller utan undanvindssegel.  Information om bansträckningar kommer att läggas upp här så småningom, ett alternativ är denna väg. 

Getfot 15.2bTycker Du något verkar krångligt eller har en fråga om något kring dessa seglingar så ring Henrik Olsson 0766201481 eller Philip Werner  0727242781 så förklarar vi. Länkar till SRS-tabellen för länk

Skepparmötet är inte obligatoriskt. Sker där något beslut som skiljer sig med vad som kommunicerats tidigare kommer vi ringa dessa deltagare som inte deltar på skepparmötet. 

Deltagaravgift är 300 kr per båt som inte är SSB medlem. Bastu ingår samt Kräftor till skepparen. I övrigt 100 kr per gast. Detsamma gäller för gastar till SSB båtar där gasten själv inte är medlem eller betalande familjemedlem, alltså 100 kr för kräftor.

Efter målgång finns bastun bokad för seglarna. Prisutdeling vid 17:00, kräftskivan startar vid 18:00 !

Bankgiro för avgifter: meddelas senare.

Pokaler blir det i vanlig ordning och lite andra priser också.

PS! Glöm inte att berätta för alla Du känner att de är mycket välkomna att delta på denna segling !

Välkomna

 
Skicka sidan Skriv ut

Segel Sällskapet Brunnsvikens medlemmar kallas till

 

Årsmöte onsdagen den 15:e mars 2017  kl 19.00

 

 

i klubbhuset, Brunnsviksvägen 8, Stockholm

 

Dagordning

1.      Val av ordförande att leda dagens sammanträde

2.      Val av sekreterare för sammanträdet

3.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens

protokoll

4.      Föredragning av protokoll från medlemsmötet i december 2016

5.      Styrelsens rapporter från det gångna kvartalet

6.      Styrelsens årsberättelse med bokslut

7.      Revisorernas berättelse

8.      Fastställande av resultat- och balansräkning

9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10.  Styrelsens förslag till budget och avgifter för nästkommande verksamhetsår 2017

11.  Behandling av från medlemmarna skriftligen inkomna ärenden (motioner)

12.  Beslut om arvode till styrelsen

13.  Val av styrelseledamöter och suppleanter

14.  Val av två revisorer och en suppleant för dessa

15.  Val av funktionärer i kommittéer

16.  Val av valberedning

17.  Övriga frågor

 

Följande handlingar finns tillgängliga i klubbhuset och på hemsidan i

"Medlemsarkivet" en vecka före mötet:

·         Verksamhetsberättelse med bokslut

·         Revisorernas berättelse

·         Förslag till budget för år 2017

·         Protokollet från föregående medlemsmöte.

 

 
Skicka sidan Skriv ut

Lite försmak av våren, boka in SSB årsmöte 15 mars och sjösättningshelgen 29-30 april 2017

Mer detaljer om sjösättningen kommer ca 4 veckor före.

Se också "Kommande händelser" till vänster.

Obs! Gamla Matrikeln har fel datum för sjösättningen! Matrikeln trycks redan året före, så datumet för nästa års sjösättning där bör ses som preliminärt.

 

 
 • «
 •  Första 
 •  Föregående 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Nästa 
 •  Sista 
 • »


Sida 1 av 5

Medlem Login

Kommande händelser

on apr 26 @18:00 -
. Segelkalender & Gunnar Krantz
lö apr 29
. Getfoten öppnar
lö apr 29
. Sjösättning
sö apr 30
. Sjösättning
on maj 03 @18:30 -
. Onsdagsseglingar igång -följ med
lö maj 06 @14:00 -
. Ekhagen träff
on maj 10 @18:30 -
. Onsdagssegling
sö maj 14
. städdag
on maj 17 @18:30 -
. Onsdagssegling
lö maj 20
. Arbetshelg på Getfoten

Online just nu

Vi har 390 besökare online