Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Välkommen till SSB
Skicka sidan Skriv ut

Lite försmak av våren, boka in SSB årsmöte 15 mars och sjösättningshelgen 29-30 april 2017

Mer detaljer om sjösättningen kommer ca 4 veckor före.

Se också "Kommande händelser" till vänster.

 

 
Skicka sidan Skriv ut

Kallelse till ordinarie medlemsmöte 7 dec 2016

Segelsällskapet Brunnsvikens medlemmar kallas till medlemsmöte klockan 19.00 onsdagen den 7 december 2016

I Klubbhuset, Brunnsviksvägen 8, Stockholm

Dagordning för medlemsmötet

1. Val av ordförande för sammanträdet
2. Val av sekreterare för sammanträdet
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Föredragning av protokoll från föregående medlemsmötet i juni 2016
5. Rapport om den ekonomiska ställningen
6. Styrelsens rapporter från det gångna kvartalet
7. Behandling av från medlemmarna skriftligen inkomna ärenden
8. Nomineringar inför valen vid årssammanträdet
9. Övriga frågor

 
Skicka sidan Skriv ut

Att tänka på under/efter höstens upptagning 2016

upptagning_SSBAlla medlemmar med vinterplats hos SSB har i dagarna fått en personlig kallelse per brev. Mellan fredag den 30e september kl. 12:00 och söndag den 2e oktober är det dags för upptagning.Det är viktigt att du kommer i tid och att du räknar med att det kan ta några timmar beroende på hur arbetet flyter.

Anmäl dig i klubbhuset vid ankomst. Då får du en nummerbricka, som ska fästas på babords aktre bock eller stötta. Tavlor, som visar vilken placering just din båt kommer att ha, finns i glasskåpen på klubbhusets vägg. Varje båtägare förväntas ha förberett sina stöttor/vaggor genom att se till att dessa i god tid finns framställda i position innan båten tas upp. Om du har obetalda avgifter till klubben, måste dessa betalas före upptagningen, annars kan du ej påräkna plats. Om du inte får kallalse, kontakta vår Hamnkapten (e-post) i god tid före upptagning! För att se telefonnummer, logga in som medlem och använd medlemsmenyn.

Upptagningslistor:

Upptagningslistor för fredag, lördag och söndag finns via denna länk, Upptagningslistor 2016, men de nås enbart efter inlogging som medlem (MEDLEM LOGIN till vänster).

Viktiga meddelande från Hamnfogden inför upptagningen: 

Redan från dagen före (torsdag) är det förbjudet att parkera i närheten av grinden, för att kranbilen ska kunna komma in.

De som har plats på stora planen i rad 1 + 2 (från sjön räknat) ställer fram sina bockar, stöttor mm utefter bryggan och ungefär där båten kommer att placeras. De som har plats utefter Brunnsviksvägen på båda sidor om grinden ställer fram sina bockar, stöttor mm utefter staketet och ungefär där båten kommer att placeras. De som har plats på Bellevuekajen ställer sina bockar, stöttor mm utefter staketet (slänten) och ungefär där båten kommer att placeras.

Efter upptagningen:

När båten har lämnat sommarplatsen måste du ta bort samtliga förtöjningstampar och låskättingar mm från bryggan. Bryggorna skall vara tillgängliga för ev reparationer. Kvarglömda tampar och kättingar kan utgöra en olycksrisk. I år är det frivilligt att ta upp sin boj. Glöm dock inte att kontrollera kätting eller annan förbindelse med bojstenen. En kätting håller c:a 5 år och måste sedan bytas. Ingenting får förvaras utmed staketet längs Brunnsviksvägen. Detsamma gäller för staket och slänten utefter Bellevuekajen. Det ni behöver förvara vid båten skall ligga under täckningen. Har ni brännbart material som skall kastas, kommer containern att vara öppen fram till den 24 oktober. Icke brännbart tar ni med er.

Glöm inte bort att båten skall täckas senast söndagen den 16:e oktober. Därefter får man betala böter.

I samband med städningen den 23 oktober kommer allt som förvaras utmed staketet längs Brunnsviksvägen och staket och slänten utefter Bellevuekajen att tas bort.

Tack för Hjälpen (Varvskommittén Hamnintendenten Hamnkaptenen)

Vår kiosk kommer som vanligt att servera mackor, varm korv samt kaffe och dryck under upptagningsdagarna i klubbhusets kafeteria!

 

SSB historien har kompletterats

Skicka sidan Skriv ut

Nu har en uppdatering skett av historiesidorna under "Om SSB" på websidan och mer texter om SSB's långa historia finns att läsa i underkapitel. Tidigare fanns bara en bildserie. Det är Christer Johansson som skrivit texterna och Mona Halldeby som scannat in många gamla fina foton.

 
 • «
 •  Första 
 •  Föregående 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Nästa 
 •  Sista 
 • »


Sida 1 av 4

Medlem Login

Kommande händelser

må feb 27 @18:30 - 21:00
. Kustskepparkurs
on mar 01 @18:30 - 21:00
. Förarintygskurs
on mar 15 @19:00 - 21:00
. Årssammanträde
lö mar 18 @16:00 -
. Pub afton
lö mar 25 @13:00 - 18:00
. Veteranklubbens årsmöte
on apr 26 @19:00 -
. Segelträff
lö apr 29
. Getfoten öppnar
lö apr 29
. Sjösättning
sö apr 30
. Sjösättning
on maj 03 @18:30 -
. Onsdagsseglingar igång -följ med

Online just nu

Vi har 24 besökare online