Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Välkommen till SSB
Skicka sidan Skriv ut

Välkommen på städdag och ljusfest med korvgrillning i trevligt sällskap i Brunnsviken vid SSBs klubbhus Söndag 3 nov

Det är den officiella städdagen på hösten nu på söndag, börjar kl 10:00. Alla har nu chansen att njuta av att vara tillsammans och göra nytta och de som behöver får tillgodoräkna sig arbetsplikt. Allt som inte ligger vid båtarna behöver städas bort och tas om hand. Dessutom ska många bojar tas upp där det nu blivit bommar.

Dessutom är det på kvällen ljusfest i hela området. SSB bidrar med att vi samlar våra medlemmar kl. 17:00 på ljusfest och korvgrillning.

Allt som förvaras utmed staketet längs Brunnsviksvägen och staket och slänten utefter Bellevuekajen ska tas bort, för att minska risken att någon klättrar över. Allt som inte ligger under båtarna ska rensas bort. Alla vattenslangar hängs in i mastskjulet. Elkablar dras ut. Alla stegar ska vara fastlåsta.

 

 
Skicka sidan Skriv ut

Att tänka på under/efter höstens upptagning 2019

upptagning_SSBAlla medlemmar med vinterplats hos SSB har i dagarna fått en personlig kallelse per epost. Mellan fredag den 4e oktober kl. 12:00 och söndag den 6e oktober är det dags för upptagning. Det är viktigt att du kommer i tid och att du räknar med att det kan ta några timmar beroende på hur arbetet flyter.

OBS: Alla tas upp samma helg! Planerna att skjuta upp upptagningen av vissa båtar pga. renoveringen av kajen har ställts in eftersom vi lyckats planera in alla lyft till ordinarie helg. Det blir trångt på land men det gick.

Många båtar får ändrad vinterplats, vilket innebär att pallningsmaterial måste flyttas längre sträckor än tidigare. Medlemmarna måste ha flyttat sitt pallmaterial senast söndag 29/9, varför vi planerat in arbetsplikt (se http://bas.batunionen.se, välj "Min sida", välj "Boka pass") för att hjälpa till med detta.

Förberedelser i god tid innan upptagningen: Varje båtägare förväntas ha förberett sina stöttor/vaggor genom att se till att dessa i god tid finns framställda i position innan båten tas upp. Betala alla avgifter till klubben; om du inte betalat före upptagningen, kommer din båt inte att tas upp. Om du inte får kallalse, kontakta vår Hamnkapten (e-post) i god tid före upptagning!

För att förbereda inför reparationen av kajen gäller följande:

 • Alla båtar som ligger längs kajen mellan Roslagsvägen och Jollebryggan måste vara borta senast 3/10.
 • Samtliga trailers måste vara borta från hamnområdet senast 29/9.

Alla båtar på båtplats 1 - 10 måste flyttas bort senast torsdag och alla båtar på båtplats 11 - 20 måste flyttas bort senast fredag, för att frigöra plats längst kajen för att lyfta upp båtarna.

Anmäl dig i klubbhuset vid ankomst. Då får du en nummerbricka, som ska fästas på babords aktre bock eller stötta. Tavlor, som visar vilken placering just din båt kommer att ha, finns i glasskåpen på klubbhusets vägg.

Upptagningslistor:

Efter inloggning som medlem i MEDLEM LOGIN till vänster, kan du se upptagningslistorna för fredag, lördag och söndag via denna länk: Upptagningslistor 2019, där du ser när just din båt ska upp och ditt bricknummer (samma som du fått via epost).

Viktiga meddelande från Hamnfogden inför upptagningen:

Redan från dagen före (torsdag) är det förbjudet att parkera i närheten av grinden, för att kranbilen ska kunna komma in.

De som har plats på stora planen i rad 1 + 2 (från sjön räknat) ställer fram sina bockar, stöttor mm utefter bryggan och ungefär där båten kommer att placeras. De som har plats utefter Brunnsviksvägen på båda sidor om grinden ställer fram sina bockar, stöttor mm utefter staketet och ungefär där båten kommer att placeras. De som har plats på Bellevuekajen ställer sina bockar, stöttor mm utefter staketet (slänten) och ungefär där båten kommer att placeras.

Innan båten lyfts, måste båtägaren måste själv se till att slingen ligger rätt under båten.

Efter upptagningen:

När båten har lämnat sommarplatsen måste du ta bort samtliga förtöjningstampar och låskättingar mm från bryggan. Bryggorna skall vara tillgängliga för ev reparationer. Kvarglömda tampar och kättingar kan utgöra en olycksrisk. I år är det frivilligt att ta upp sin boj. Glöm dock inte att kontrollera kätting eller annan förbindelse med bojstenen. En kätting håller c:a 5 år och måste sedan bytas. Ingenting får förvaras utmed staketet längs Brunnsviksvägen. Detsamma gäller för staket och slänten utefter Bellevuekajen. Det ni behöver förvara vid båten skall ligga under täckningen. Har ni brännbart material som skall kastas, kommer containern att vara öppen fram till den 5 november. Icke brännbart tar ni med er. Stegar måste vara fastlåsta.

Glöm inte bort att båten skall täckas senast söndagen den 27:e oktober.

I samband med städningen den 3 november kommer allt som förvaras utmed staketet längs Brunnsviksvägen och staket och slänten utefter Bellevuekajen att tas bort, för att minska risken att någon klättrar över. Allt som inte ligger under båtarna ska rensas bort. Alla vattenslangar hängs in i mastskjulet. Elkablar dras ut.

Tack för Hjälpen (Varvskommittén Hamnintendenten Hamnkaptenen)

Vår kiosk kommer som vanligt att servera mackor, varm korv samt kaffe och dryck under upptagningsdagarna i klubbhusets kafeteria!

 
Skicka sidan Skriv ut

Bokning av arbetspass, så att man fullföljer sin arbetsbetsplikt, görs i BAS.

För att logga in i BAS gå till:  https://bas.batunionen.se/ 

Välj sen "Min Sida (Medlem)" och sen välj pass under: "Boka pass"

Annat arbete för klubben kan också tillgodoräknas som arbetsplikt, förutsatt
att det godkänns och registreras av någon styrelsemedlem.

 

 Kom ihåg:  Båtägare (utom juniormedlem), som inte fullgör sin arbetsplikt, erlägger avgift med belopp, som fastställts av ett medlemsmöte (idag 1000kr). Beloppet ska deponeras i förväg enligt styrelsens bestämmande och tillfaller Sällskapet vid årets slut, om ålagd arbetsplikt inte fullgjorts. Därefter ska ny deposition inbetalas.
 
Skicka sidan Skriv ut

Framtiden i SSB - Brainstorm i slutet av extra medlemsmötet

Tack för ett fantastiskt engagemang från de mer än 50 medlemmar som slöt upp på kvällen torsdagen 2019-03-28. Det bådar gott för föreningen - alla vill att föreningen ska ge en gemenskap kring båtintresset och sprida detta vidare även till kommande generationer.

Det ordinarie mötet var kort och innebar ett beslut om hantering av att en person testamenterat en del till SSB, läs gärna sida 24 i Brunnaren nr 2, 2018.

Efter det korta ordinarie mötet presenterade ordföranden en lista med tankar om framtiden, varefter diskussioner i flera starkt engagerade grupper ledde till en stor mängd förslag och idéer, som jag (sekreteraren) ska försöka samla här i en osorterad lista.

Förhoppningen är att olika grupper inom föreningen ska ta till sig idéerna och börja genomföra olika saker tillsammans med de olika kommittéerna, efter en kontroll med styrelsen vad som ryms inom den budget som årsmötet fastställt.

Här följer en osorterad lista med idéer som framkom och som jag hann med att notera, plus de som inkom som tre olika handskrivna listor producerade av medlemmarna.

Först kommer den lista som ordföranden presenterade som utgångspunkt för diskussionerna, med mindre modifieringar som framkom vid mötet:

 • Vi är en klubb för MARIN GEMENSKAP inte en båtparkering
 • Hur förändrar samhällsförändringarna klubblivet och vår arbetsmiljö
 • Ideer skapar visioner
 • Personlig mentor för nya medlemmar
 • Krav på förarbevis. Nya medlemmar innom 2 år
 • Gratis förarbevis för klubbfamiljernas ungdommar, begränsat till visst antal platser, t.ex. genom utlottning eller genom arbetsuppgifter för klubben
 • Familjemedlemskap för större intresse för hela familjen
 • Kvinnosektion med aktiviteter för endast kvinnor
 • Fasta arbetspliktsdagar varje månad även vintertid
 • Vaktgång vid sjösättning 2+1v vid upptagning 1+2v
 • Eskaderverksamhet med både segelbåtar och motorbåtar
 • Gemensamma aktiviteter utanför klubben. Tex. besöka intressanta platser eller händelser i grupp

Sedan de anteckningar som hanns med att göra under mötets gång, under tiden som diskussionernas vågor gick höga som på Atlanten.

 • Ta fasta på medlemmarnas "behov". Tänk på behov som gör att vi känner att vi vill komma till klubben och göra något, eller lära oss något, eller delta i något som vi behöver eller "vill". Exempelvis ordna kurser i något som många vill lära sig, ordna sammankomster för att stärka sammanhållningen, dela erfarenheter med varandra, dela upplevelser, (sjö)historer, favoritplatser, och glädje.
 • Exempel på kurser, några kanske klubben kan bekosta, andra till självkostnadspris eller med viss rabatt:
  • Förarbevis, Mer avancerade som t.ex. kustskeppare (krav för båt >12m), Manöverintyg, Båtkörkort, Hjärt/lung-räddning, Motor-renovering, Lufta en dieselmotor, Grundkurs i motor-hantering, Mekanikerkurs dieselmotor, Mekanikerkurs utombordare, Navigationskurser, Nattnavigering, Segling, Trimning av masten, Regler under segeltävlingar, Öva tilläggning i svåra förhållanden, Vinterkonservering av motor, Gasspis ombord, Livräddning i hög sjö, VHF, Brandsläckning-ombord, Aktivt båtliv i allmänhet, Sy och impregnera sprayhood och kapell, Hantering av bojar och bojstenar, Elsystemet ombord, BAS-utbildning för vanliga medlemmar (BAS = SSB medlemsregister där även arbetsplikt bokas), ....
 • Förarbevis för ungdomar kanske klubben kan bekosta (med maximalt antal per år), vilket lockar fler ungdomar; ungdomsverksamhet leder till tillväxt i klubben med nya generationer.
 • Mentorer för nya medlemmar. Gärna några som varit medlemmar länge och kan dela med sig inte bara praktisk kunskap utan också av klubbkänsla och historia. Personkemin kan vara viktig.
 • Gratis registrering av alla barn/ungdomar till medlemmar skulle generera ett underlag, baserat på åldersgrupper för riktade barn och ungdomsaktiviteter per åldersgrupp. Familjemedlemskap finns ju redan, som fler borde utnyttja så att information når ut till alla.
 • Vi ordnar redan seglingskurs för ungdomar, med hjälp av www.ombord.nu - ANMÄL NU era ungdomar via www.ombord.nu - välj Brunnsviken.
 • Sådana aktiviteter som gör att vi lär känna varandra och kan känna-igen varandra och varandras båtar. Våga be om hjälp, hjälpa varandra, uppmuntra att fråga varandra. Alltid om det passar hjälpa till vid tilläggning vid bryggan. Det ger också större säkerhet och trygghet, och kanske därmed mod att göra saker som man inte annars vågar.
 • Vi har redan vissa gemensamma sammankomster för alla, som t.ex. den stora kräftskivan på Getfoten, sjösättning, upptagning, och flera mindre som t.ex. sill-lunch, pubkväll, segelträffen i Ekhagen, midsommar på Getfoten, Onsdagsseglingarna där även motorbåtsägare är välkomna att gasta.
 • Forum skulle behöva ordnas någonstans för direkt kommunikation, t.ex. för att åka med varandra ut till Getfoten vid städdagen, dela med sig av resmål, favoriter, träffas för att umgås någonstans, dela med sig av bilder. Brunnaren och www.ssb.nu finns redan för mer långsiktig kommunikation. Vilket forum för dagligt informationsutbyte? BAS? FaceBook? Instagram? Andra forum?
 • Boka en eller flera årliga medlemshelger på Getfoten, utan "jobb". Kanske t.o.m. dessa helger boka hela ön inkl. restaurangen för enbart medlemmar.
 • Eskaderaktiviteter även för motorbåtsägare. Seglarna har redan ett flertal aktiviteter av den typen, men kunde ha fler. Seglarna har bl.a. Getfotsregattan, Onsdagsseglingarna varje vecka, Gullviverallyt, Ridderforsrace, Värtan race.
 • Göra Getfoten med välkomnande, mera som vår egen klubbholme. Kanske en sommarvärd som får bo där under sommaren och vara den som välkomnar oss och besökare.
 • Ta med flyktingar ut och visa hur vi kan njuta av natur och skärgård.
 • Intressant är att olika grupper kan ha olika behov och olika möjligheter och ha olika krav på effektivitet förutom att ha roligt tillsammans. Pensionärer - Förvärvsarbetande - Barnfamiljer - Ungdomar - Erfarna  - Nybörjare - Händiga - Med tummen mitt i handen. Många människor har idag begränsat med tid till aktiviteter och önskar stark meningsfullhet och effektivitet vid genomförande av arbetsplikt.
 • Information: Arbetsplikt är för alla "med båtplats" i klubben. Upp till 10 timmar per år, men viktigast är att ha deltagit någon gång.
 • Arbetspliktsjobb ska kännas meningsfullt och vara transparent så alla förstår vad som ska göras, varför och hur. Det behöver vara förberett. Behov av tydliga listor exakt vad som behöver göras med möjlighet att i förväg i BAS välja och anmäla sig till olika saker som behöver göras. Viktigt för vissa, men inte för alla är att det går att arbeta effektivt, inte slösa tid på att stå och titta på, varför inte fler än som behövs bör samlas att utföra en uppgift. Här finns en motsats mellan effektivitet och tid att umgås, prata, lära känna varandra - vissa vill ta det lugnt och ta lång tid på sig medan andra vill jobba effektivt och snabbt.
 • Försök dela upp det som ska göras så fler medlemmar hjälper till, istället för att några jobbar mycket, medan andra känner att de inte kan bidra.
 • Flera "städdagar" eller andra aktiviteter under året.
 • Arbetsplikt uppfattas som positivt och nyttigt och där många med glädje vill delta. Vi måste bli bättre på att hantera detta administrativt, inklusive att lägga in årets jobb tidigt i BAS så att det går att boka in sig långt i förväg. För rättvisans skull måste vi även hålla reda på bättre vilka som jobbat och kunna fakturera avgift för de som inte vill delta.
 • Arbetsplikt behöver inte bara vara "jobb", utan kan även vara att ordna gemensamma aktiviteter, exempelvis i Ekhagen, Brunnsviken eller på Getfoten. Om någon kommer på något annat intressant att göra, även utanför klubben såsom besök på någon intressant plats, kan denna person använda tid att organisera detta som "arbetsplikt".
 • Önskemål om prioritering, där vissa saker är viktigare än andra, vissa saker måste göras med noggrannhet och vid vissa tidpunkter och kanske kräver viss kunskap, medan andra saker kan göras när man känner för det. Exempelvis målning eller renovering kanske måste ske en viss tid och beroende av väder etc.. Ogräsrensning, städning, blomplantering är kanske lika viktiga, men kan göras lite då och då.
 • Förslag: En person kan få en uppgift att själv ansvara för en detalj under hela året eller viss tidsperiod, som arbetsplikt, istället för att styrning ska behöva ske uppifrån.
 • Förslag: Styrelsen kunde vid varje styrelsemöte (ca 1 gång i månaden), uppdatera och konkretisera nästa månads aktiviteter i BAS, minst en månad i förväg alltså. Arbetsuppgifterna behöver delas upp, planeras och beskrivas, med möjlighet att anmäla sig. Större jobb behöver nog mer än en månads förplanering.
 • Förslag: Informationsblad varje månad till alla medlemmar som komplement till Brunnaren. Det räcker inte med styrelsebloggen som bara innehåller vad styrelsen gjorde på styrelsemötet.
 • Förslag: Skaffa bättre utemöbler i Brunnsviken och Ekhagen där vi kan slå oss ner och fika och prata när som helst, gärna med lite mer möjlighet för barn att sysselsätta sig medan vuxna umgås.
 • Förslag: Ordna gemensam lista med "leverantörer" av olika saker och tjänster, kanske i vissa fall med rabatter.
 • Vi har ju redan några årligen fastställda aktiviteter: Getfotens "städdag" (i år 18-19 maj) där tanken i år är att inte bara vårstäda som vanligt, utan också att bygga nya grillplatser, varför det nog kommer att behövas fler som kommer dit än tidigare år. Vi har också bestämda aktiviteter runt sjösättningen och upptagningen.
 • I år kommer även några andra aktiviteter som snarast behöver detaljplaneras och delas upp i arbetsplikt-aktiviteter: Bl.a. ska staketet i Brunnsviken bytas, dels för att det idag är för lätt att klättra över, dels för att det ska se snyggt ut i Ekoparken. Elsystemet ska förbättras vilket innebär att dra kablar etc. även om en certifierad elektriker ska kontrollera och koppla in allt.
 • Vaktgång kommer att ske några veckor runt sjösättningen och runt upptagningen, eftersom många stölder brukar ske under den perioden. Albano båtklubb har "ofta" inbrott. Vi har klarat oss lite bättre men för några år sedan stals flera drev från båtar i Brunnsviken. Alla bör försöka göra det så svårt som möjligt för tjuvar att ta loss stöldbegärliga delar från båten, t.ex. genom att alltid låsa fast stegar, genom att hindra åtkomst eller använda muttrar som inte går att lossa utan specialverktyg. Gärna dessutom DNA-märkning. Detta kanske inte "skapar gemenskap" men tillför trygghet och säkerhet för alla. Däremot är gemenskap viktigt, så att vi känner igen varandra och lättare kan agera om främmande personer kommer in på området.
 • Förslag (inte direkt arbetsplikt men): Kanske bör vi undersöka om vi kan bli klassificerade som "Säker Hamn" hos försäkringsbolagen? Om vi uppfyller vissa kriterier kanske alla kanske få lägre försäkringspremier, oberoende av vilket försäkringsbolag man använder. Vi har ju nu övervakningskameror både i Brunnsviken och Ekhagen.
 • Information: Vi byter passersystem i samband med sjösättningen till Brunnsviken och Ekhagen, varför SAMTLIGA MEDLEMMAR behöver komma till Brunnsviken, helst i samband med sjösättningen, och få sina nyckelbrickor omprogrammerade.

 Hälsningar från Styrelsen till alla medlemmar.

 

 
Skicka sidan Skriv ut

En tänkvärd video om hur lätt det är att stjäla en båt eller motor

  https://www.aftonbladet.se/tv/a/267114

 

 
Skicka sidan Skriv ut

Gastar sökes till Onsdagsseglingarna

Prova på att segla ! Vi är några som ibland seglar utan gast, (ensamma) på onsdagseglingarna. Du får gärna "gasta", dvs hjälpa till på båten.Inga förkunskaper behövs. Kom till Ekhagen lite innan 18.00 på Onsdagar under våren och hösten. Starten går 18.30 (18:00 senare på hösten - se Kommande Händelser).

 Bryggan Ekhagen

 

 

SSB historien är väl värd att läsa

Skicka sidan Skriv ut

Historiesidorna under "Om SSB" på websidan är väl värda att läsa. Där finns många texter och bilder om SSB's långa historia. Tidigare fanns bara en bildserie. Det är Christer Johansson som skrivit texterna och Mona Halldeby som scannat in många gamla fina foton.

 
Skicka sidan Skriv ut

Hjärtstartare finns nu på Getfoten

HjärtstartareSegelsällskapet har köpt in en hjärtstartare till Getfoten för våra besökares säkerhet. Den finns i restaurangen. Det är för att öka våra besökares säkerhet som vi beslutat att göra det. Vi hoppas att den inte skall komma till användning. Men om olycka skulle vara framme finns den nu där.